Više dece – niži računi

Gradonačelnik Novog Sada o umanjenju računa za komunalne usluge za porodice sa troje i više dece. (24sata, 25. 10. 2011. godine)
„Predlog bi trebalo da bude gotov vrlo skoro, s obzirom na to da planiramo da prvi račun sa popustom stigne nakon Nove godine.“

U cilju podsticanja nataliteta, koji je u Novom Sadu već godinama unazad veliki problem, gradske vlasti su odučile da uvedu program kojim će porodicama sa više dece računi JKP „Informatika“ biti umanjeni. Troškovi će, u zavisnosti koliko dece ima u porodici, biti niži za 30 do 50 odsto.

Rok za podnošenje zahteva za umanjenje računa za oko 4.000 porodica sa troje i više dece koliko ih ima u Novom Sadu bio je kraj 2011. godine. Ovih dana pristižu računi objedinjene naplate za januar i na njemu je zaista iskazano umanjenje. Ta mera je u test fazi i trajaće godinu dana. Ako istraživanje nakon toga pokaže da je ovim umanjenjem zadovoljno više od polovine porodica, biće uvrštena među redovne mere populacione politike.

Istinomer Pavličićevu izjavu ocenjuje kao ispunjenu.