Uvređeni i oklevetani neka se parniče

Tadašnji državni sekretar o izmenama Krivičnog zakona. (Novi magazin, 19. 7. 2011. godine)
„Kleveta i uvreda uskoro će biti izbrisane iz Krivičnog zakonika Srbije.“

Izmenama zakona krivična dela klevete i uvrede trebalo bi da budu prebačene u parnične postupke.

Početkom februara Vlada je usvojila predlog Ministarstva pravde da se izbriše krivično delo klevete i uvrede.

„Očekuje se da će ove izmene biti razmatrane po hitnom postupku i usvojene tokom narednog zasedanja Skupštine Srbije. To ne znači da će iko biti zaštićen. Oni koji se budu osećali oklevetano i uvređeno i zbog toga trpe štetu, to će moći i da dokazuju u parničnom postupku odštetnim zahtevima.“

državni sekretar ministarstva pravde Slobodan Homen, Danas, 3. 2. 2012. godine

Međutim, ni do septembra najavljene izmene nisu usvojene.

Neispunjeno obećanje, sada već bivšeg, državnog sekretara.