Uvodimo olakšice za poslodavce

Premijer o podsticajima za zapošljavanje. (Otvoreni parlament, 27. 4. 2014. godine)
“Na deset novozaposlenih radnika poslodavac bi plaćao poreze i doprinose za prva tri, dok bi država nadoknadila ovaj trošak za narednih sedam radnika. Ovim merama bi posebno bila obraćena pažnja na najugroženije grupe stanovništva, mlade ljude na samom početku karijere, a i ljude koji su pri samom kraju karijere.”

Premijer je ekspozeu najavio da će poslodavci koji zaposle deset novih radnika plaćati poreze i doprinose za prva tri, dok bi država nadoknadila trošak za narednih sedam radnika.

Skupština Srbije je krajem maja usvojila izmene Zakona o porezu na dohodak građana na osnovu koga privatni poslodavci od 1. jula imaju poreske olakšice za svakog novozaposlenog. Tako će vlasnik firme koji zaposli najmanje jednog, a najviše devet radnika imati pravo na povraćaj 65 odsto plaćenog poreza, 70 odsto ako je zaposlio od 10 do 99 radnika i 75 odsto za zapošljavanje najmanje 100 novih radnika. Ove olakšice trajaće dve godine.

Ispunjeno obećanje predsednika Vlade Srbije.