Uterivanje advokata u zakon

Ministarka pravde o usvajanju zakona o advokaturi. (Blic, 25. 4. 2010. godine)
„Nacrt zakona o advokaturi uskoro će biti završen i ući će u proceduru tokom maja (2010.).“

Govoreći o nacrtu novog zakona o advokaturi, ministarka pravde je u aprilu najavila njegov brzi završetak i ulazak u skupštinsku proceduru već tokom narednog meseca.

„Ovim zakonom unaprediće se položaj advokata u Srbiji, sloboda njihove profesije biće naglašena, ali će biti preciznije definisana i odgovornost advokata, što će biti korisno za građane, ali i same advokate.“

Blic, 25. 4. 2010. godine

Međutim, kada je izneti rok probijen, ministarka se ponovo oglasila istim povodom. Ona je istakla da zakon o advokaturi ne kasni zbog Ministarstva pravde „već zbog advokatskih komora Beograda i Srbije, koje još od decembra ne uspevaju da se dogovore o tekstu zakona“.

„Očekujem da Advokatska komora kojoj smo poverili taj posao okonča rad. Predlog će tokom leta biti prosleđen u skupštinsku proceduru.“

Blic, 25. 6. 2010.godine

Struka je i narednih meseci nastavila da negoduje zbog novog zakona, pa je tako njegovo usvajanje prolongirano za 2011. Ni tada nije išlo glatko, pa su krajem februara čak započeli i štrajk zbog njega.

„Beogradski advokati traže promenu odredbi zakona prema kome država određuje organe komore, njihovo funkcionisanje i trajanje mandata.
Advokati su takođe nezadovoljni odredbom koja predviđa osnivanje Advokatske akademije, kao i uvođenjem obaveznog osiguranja za advokate, radi zaštite građana od eventualne štete.“

Tanjug, 2. 3. 2011. godine

Zakon je, na kraju, usvojen u maju, ali 2011. godine. S obzirom na to da ministarstvo objektivno nije krivo za kašnjenje zakona, izjavu ministarke ocenjujemo sa „skoro ispunjeno“.