Usvojićemo Startegiju razvoja kulture

Potpredsednik SPS-a Aleksandar Antić o ulaganjima u kulturu. (ww.sps.rs, 17. 4. 2016. godine)
„Koalicija SPS – JS zalaže se da se konačno usvoji Strategija razvoja kulture i da se učini dodatni napor da se ubrza završetak investiranja u rekonstrukciju objekata od primarne važnosti za kulturu kao što je Narodni muzej u Beogradu.“