Uskoro nabavka pametnih brojila

Direktor Direkcije EPS za distribuciju električne energije o tenderu za pametna brojila. (Glas javnosti, 10. 5. 2010. godine)
„U pripremi je veliki tender za nabavku novih brojila sa daljinskim očitavanjem potrošnje struje i isključivanjem.“

Jovanović je tada objasnio da će pametna brojila omogućiti EPS-u i građanima da uštede struju.

„Zamenom starih brojila, od kojih je nekima davno istekao rok upotrebe, smanjićemo tehničke gubitke struje i krađu struje, ali i troškove očitavanja brojila. Krađa se, sa ugradnjom novih brojila, neće eliministati do kraja, ali će brojila signalizirati probleme u instalacijama kupca i onda ćemo na takva mesta slati kontrolore da vide o čemu je reč.“

Glas javnosti, 10. 5. 2010. godine

Početkom septembra EPS je potpisao ugovor o pozajmici za nabavku pametnih brojila sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Ubrzo je objavljeno da će tender biti raspisan – tek 2011. godine.

„Elektroprivreda Srbije raspisaće međunarodni tender za nabavku „pametnih brojila“, vredan 80 miliona evra, u prvoj polovini sledeće godine.“

Večernje novosti, 30. 9. 2010. godine

Tokom 2011. je rok za dostavljanje ponuda potencijalnih isporučilaca brojila pomeran nekoliko puta, ali se, na kraju, najavljeni tender nije sproveo. Navodno je sve odloženo zbog proširenja projekta, pa je bilo neophodno redefinisati uslove tendera i tražiti dodatni kredit.

„Cela finansijska konstrukcija ovog projekta sada se menja, jer želimo da povećamo količinu brojila…To zahteva da sa EIB i EBRD redefinišemo tender i potražimo dodatni kredit. Tek kad završimo ove poslove, moći ćemo da preciziramo početak uvođenja.“

Večernje novosti, 27. 3. 2012.

U 2012. tender je konačno raspisan, ali je, i pre dostavljanja konkretnih ponuda, poništen zbog žalbi pojedinih ponuđača na njegovu ispravnost. Na Elektroprivredi Srbije je da sada sprovede novi poziv za nabavku brojila.

Pošto ni posle dve i po godine nije završen najavljeni tender, a uvođenje „pametnih“ brojila je još na dugom štapu, obećanje direktora Direkcije EPS-a za distribuciju električne energije ocenjujemo sa „neispunjeno“.