Ubrzo novi Zakon o rudarstvu

Ministar rudarstva o novom zakonu o rudarstvu. (Tanjug, 20. 1. 2013. godine)
“Nacrt novog zakona o rudarstvu biće predstavljen do kraja januara (2013.) i očekujem da ga odmah posle toga usvoji Vlada Srbije ”.

Kada je najavljivao novi Zakon o rudarstvu, ministar Milan Bačević je istakao da će nacrt biti predstavljen za okruglim stolom, što je ocenio kao svojevrstan oblik javne rasprave. Nacrt jeste predstavljen, ali ga Vlada Srbije nije usvojila, niti je došao na dnevni red s obzirom na brojne sugestije i primedbe potencijalnih investitora, privatnika i stručnjaka iz oblasti rudarstva.

Tek u martu ove godine, državni sekretar u nadležnom ministarstvu Tomislav Šubaranović je obelodanio da će se uskoro objaviti konačan nacrt predloga Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nakon čega je trebalo da bude nova javna rasprava.

Zato izjavu ministra Bačevića ocenjujemo sa „krenuli, pa stali“.