U Vojvodini 10.000 ljudi u narodnim kuhinjama

Funkcionerka SNS o rezultatima DS u Vojvodini. (Tanjug, 26. 3. 2016. godine)
“Posle 16 godina vladavine DS, imamo 10.000 ljudi koji idu u narodne kuhinje.”
Članica Predsedništva SNS Maja Gojković izjavila je da je Vojvodina potpuno uništena nakon 16 godina vladavine Demokratske stranke i u prilog toj tezi navela da  u severnoj srpskoj pokrajini ima ravno 10.000 korisnika narodnih kuhinja. Podaci Crvenog krsta Srbije pokazuju da ih trenutno nema baš toliko već 9.095, zbog čega Gojkovićeva, inače prva na listi SNS u Vojvodini, dobija ocenu skoro istina. U isto vreme, Istinomer ukazuje na veliki broj korisnika narodnih kuhinja u celoj Srbiji, koji nažalost ne pokazuje tendenciju ozbiljnijeg pada, a o čemu se funkcionerka SNS Maja Gojković nije izjašnjavala. Drugim rečima, očigledno se radi o predizbornoj propagandnoj izjavi budući da ni ostatak Srbije ne pokazuje znatna odstupanja u trendu kada su u pitanju narodne kuhinje kao svedok siromaštva u Srbiji. 
*

Prema evidenciji Crvenog krsta, u Srbiji 34.390 građana Srbije zavisi od obroka u narodnoj kuhinji što je 1.170 manje nego u 2015. kada je bilo 35.560 korisnika. Vidni porast broja korisnika zabeležen je između 2012. i 2013. godine kada se sa 30.560 stiglo do 34.660 ljudi koji prehranjuju sebe ili svoje porodice u narodnoj kuhinji. 

Isti trend zabeležen je i u Vojvodini: na kraju 2012. u narodnim kuhinjama hranilo se 7.780 Vojvođana, već naredne godine 8.810, da bi u 2014. godine više od 9.000 građana Vojvodine zavisilo od narodnih kuhinja. Istini za volju, u odnosu na prošlu godinu kada se 9.710 ljudi hranilo u narodnih kuhinjama, u ovoj godini ih je oko 600 manje.