U Nemačkoj i Francuskoj nemate sindikate u vojsci i policiji

Premijer Vučić o protestima vojske i policije. (Otvoreni parlament, 6. 12. 2016. godine)
„Imali smo mi već te proteste, ima ih svuda, posebno u afričkim zemljama. U mnogim zemljama Evrope su zabranjeni, u Nemačkoj, Francuskoj nemate sindikate u vojsci i policiji. Kod nas imate, mi smo demokratska zemlja. U tim zemljama nemate. Vi se time dičite, vi ste srećni sindikalnom borbom u vojsci i policiji, a ja sam srećan što 99 odsto ljudi neće ni sa vama, ni sa onim sindikatima u vojsci i policiji, koji ne poštuju državu. Ja sam za one koji poštuju svoju državu i koji vole svoju zemlju i svoju Srbiju i ne čekam pare ni od koga.“
U danima kad je Vojni sindikat Srbije po prvi put održao protest ispred Vlade Srbije zbog lošeg socijalno-ekonomskog položaja pripadnika vojske, premijer Aleksandar Vučić je pred poslanicima u Skupštini Srbije ocenio da u mnogim zemljama Evrope nije dozvoljeno sindikalno organizovanje u vojsci i policiji. Naročito je istakao Nemačku i Francusku što nije prvi put da poredi Srbiju sa ove dve zemlje
Istinomer je utvrdio da premijer nije u potpunosti u pravu: sa jedne strane, tačno je da je u trećini zemalja Evrope, među kojima je i Francuska, zabranjeno sindikalno organizovanje vojnika. U Nemačkoj je, međutim, dozvoljeno sindikalno udruživanje pa i ulični protesti, baš kao u još desetak najrazvijenijih i najbogatijih evropskih država. Kad je reč o policiji, i u jednoj i u drugoj zemlji aktivno je više sindikata. S obzirom da je izjava o sindikatima u vojsci i policiji delimično tačna, premijeru Srbije dajemo ocenu – poluistina
Istinomer ukazuje da ovakvim polutačnim informacijama o sindikalnom organizovanju premijer pokušava da predstavi da ovdašnja vojska i policija imaju više prava nego njihove kolege u Evropi. Podsećamo da je i ministar odbrane Zoran Đorđević pokušao da ubedi javnost da pripadnici vojske imaju plate iznad proseka, i da u stvari nema razloga za nezadovoljstvo. Jedno je sigurno: u demokratskim zemljama u kojima su sindikati i protesti dozvoljeni – niko ne bi optuživao pripadnike vojnog sindikata za veleizdaju države. 
“U Francuskoj, nije moguće da vojnik bude član sindikata“, kaže za Istinomer Romain David zadužen za komunikacije u francuskom Ministarstvu odbrane. Međutim, u julu 2015. donet je zakon koji je omogućio formiranje vojnih profesionalnih udruženja. Cilj tih udruženja je očuvanje i promovisanje interesa pripadnika oružanih snaga. Taj zakon, prema rečima Davida, uključuje pravo francuskih vojnika da slobodno osnivaju i učlanjuju se u profesionalna udruženja. Pravo na demonstriranje i dalje je uskraćeno pripadnicima vojske, napominje David. 
Sa druge strane u Nemačkoj, vojnicima je dozvoljeno da se sindikalno organizuju, ali se većina njih uključuje u profesionalno Nemačko udruženje oružanih snaga (DBwV), navodi za Istinomer Emmanuel Jacob, predsednik Evorpske organizacije vojnih asocijacija (EUROMIL). Prema nemačkim zakonima, vojsci je dozvoljeno da protestuje, ali ne u uniformi i ne tokom radnog vremena. To pravo vojska gotovo nikad ne koristi jer DBwV pokušava da ostvari zahteve kroz dijalog, lobiranje i socijalni dijalog, kaže Jacob. Predsednik Euromil-a, međutim, podseća da ima primera iz ranijih godina da su pripadnici vojske i policije organizovali ulične proteste. 
Ako se pogleda čitava Evropa o kojoj je premijer takođe govorio, u jednom broju zemalja sindikalno udruživanje zaista nije dozvoljeno: Velika Britanija, Island, Letonija, Estonija, Belorusija, Italija, Rumunija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. (crveno na mapi)
*
Gde je moguće sindikalno organizovanje u vojsci / EUROMIL

U jednom broju zemalja pak dozvoljeno je učlanjivanje u profesionalne asocijacije: Francuska Luksemburg, Španija, Portugalija, Poljska, Litvanija, Češka, Slovačka, Irska, Bugarska, Grčka. (žuto na mapi)


Sindikalno organizovanje u vojsci, osim u Nemačkoj, dozvoljno je i u skandinavskim zemljama, Holandiji, Belgiji, Austriji, Mađarskoj, Sloveniji, Makedoniji, Srbiji, Rusiji i Ukrajini. (zeleno na mapi)
Kad je reč o policijskim sindikatima, ako se pogleda lista članova krovnih evropskih policijskih asocijacija (kao što je  Evropska konfederacija policije EUROCOP) tu je 35 sindikata iz skoro svih evropskih zemalja. 
Ako se osvrnemo posebno na Nemačku i Francusku, samo pretragom na internetu se može ustanoviti da u obe zemlje već duže vreme delaju policijski sindikati. U Francuskoj ima više policijskih sindikata, neki od njih se mogu naći na sajtu http://www.police-nationale.net/syndicats/. Podsećamo da je francuska policija čak i protestovala u novembru 2016. nezadovoljna zbog napada na svoje kolege, a predsednik Fransoa Oland se sastao sa predstavnicima više sindikata.
Takođe, u Nemačkoj je aktivno više sindikata, a jedan od njih je i Nemačka policijska unija (DpolG) koji je osnovan 1951. godine. „Protesti su u Nemačkoj dozvoljeni. Policajcima je takođe dozvoljeno da izađu na ulicu i iznesu svoje zahteve. Međutim, policijskim funkcionerima nije dozvoljeno da štrajkuju, samo zaposlenima u policiji“, kaže za Istinomer Elisabeth Schnell, predstavnica DpolG. Ona navodi da policajci mogu slobodno da odluče kojem će se sindikatu pridružiti, i da postoje tri policijska sindikata: Nemački policijski sindikat (DPolG), Sindikat policije (GdP) i Federacija nemačkih detektiva (BdK).