U 2014. dobijamo prvu ženu generala

Aleksandar Vučić, bivši ministar odbrane, sadašnji predsednik Vlade Srbije o pripadnicama Vojske Srbije (Blic, 22. 5. 2013. godine)
“Sledeće godine (2014) dobićemo prvu ženu generala.“

Nakon što je prisustvovao vežbama pripadnica Vojske Srbije (VS) u vojnom objektu Dobanovci kod Beograda (u maju 2013), tadašnji ministar odbrane i prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, rekao je da žene po stepenu obučenosti i odgovornosti nisu iza muškaraca i da će Srbija sledeće godine (2014) dobiti prvu ženu generala.

Danas, dve i po godine kasnije, u Vojsci Srbije radi nešto više od 200 žena oficira. Među njima nema nijedne sa najvišim generalskim činom, a samo tri žene imaju pukovnički čin.
Poručnik Aleksandra Mišić, nakon što je kao pripadnica nacionalnog ešalona Vojske Srbije učestvovala u vojnoj paradi u Moskvi, na pitanje da li je tačno da Srbija još uvek nema ženu generala u vojsci i šta je potrebno da bi žena dobila taj čin je rekla:

RTS, Beogradska hronika, 12. 5. 2015. godine
„Tačno je, još uvek (nema žene generala u Vojsci Srbije). Postoje tu određeni kriterijumi koje nije nemoguće ispuniti. Konkretno za (čin) generala potrebno je da budete doktor nauka ili da završite generalštabno usavršavanje, koje traje godinu dana. Treba da budete adekvatno postavljeni, odnosno da imate formacijsko mesto. Tako da u suštini postoje ti kriterijumi koji kada se ispune bez problema možete da dobijete čin (generala). Nije nemoguće“, rekla je Aleksandra Mišić.
*
Oficirke Vojske Srbije / Foto: REUTERS (Marko Đurica)

Sličan odgovor dobio je i Istinomer iz Uprave za odnose s javnošću, Ministarstva odbrane Republike Srbije, uz uveravanje da nije reč o diskriminaciji već je u pitanju struka, i jasno propisani kriterijumi i prethodno radno iskustvo:

“U Vojsci Srbije za sada nema žena u činu generala. Trenutno u Vojsci Srbije nalaze se tri žene u činu pukovnika. Prošle godine je prva žena završila Generalštabno usavršavanje, a prva generacija devojaka koje su upisale i završile Vojnu akademiju sada su u činu poručnika.
Imajući u vidu navedene činjenice/podatke sigurno će doći vreme kada će u Vojsci Srbije biti ne jedna, nego nekoliko žena generala. Prilikom unapređenja oficira u viši čin ili postavljenja na višu dužnost, biraju se najbolji i najsposobniji, bez obzira na to da li je u pitanju žena ili muškarac. To je pitanje struke, jasno i precizno propisanih kriterijuma za unapređenje koji važe za svaki čin ponaosob i prethodnog radnog iskustva”, naveli su iz Ministarstva odbrane u odgovoru Istinomeru.

Nejasno je i na osnovu kojih podataka je Aleksandar Vučić uopšte dao ovakvo obećanje. Poznato je da je po Zakonu o vojsci unapređenje oficira u čin generala u nadležnosti predsednika države, koji oficire unapređuje ukazom.

“Predsednik Republike postavlja, unapređuje i razrešava oficire na formacijska mesta za koja je propisan čin generala i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog ministra odbrane” (Zakon o Vojci Srbije, čl. 17, tačka 9, „Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. Zakoni 10/15.)

Po Zakonu o Vojsci Srbije ministar odbrane može jedino da predloži “predsedniku Republike postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, uz mišljenje načelnika Generalštaba, odnosno ovlašćenog rukovodioca u Ministarstvu odbrane za profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije.” (Zakon o Vojci Srbije, čl. 18, tačka 5, „Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. Zakoni 10/15.)

Da li je u pitanju olako davanje obećanja bez prethodnog upoznavanja sa zakonom, kriterijumima i načinom unapređenja oficira u viši čin u Vojsci Srbije, a posebno u čin generala ili je Aleksandar Vučić nakon podnošenja ostavke na mesto ministra odbrane jednostavno zaboravio šta je obećao, činjenica je da u Vojsci Srbije, dve i po godine nakon njegovog obećanja, još nema nijedne žene sa generalskim činom.
Neispunjeno obećanje Aleksandra Vučića.