Trudnice sa punom platom

Lider G17 plus Mlađan Dinkić o naknadi za porodiljsko odsustvo. (Tanjug, 21. 4. 2008. godine)
„To podrazumeva naknadu u visini od 100 odsto plate za sve žene na porodiljskom odsustvu, u minimalnom iznosu od 30.000 dinara, kolika je prosečna plata u Srbije.“

Sve porodilje mogu da očekuju evropski tretman, jer će država doneti evropske zakone koji regulišu porodiljsko odsustvo, bar je tako na na predizbornoj konvenciji uoči izbora 2008. godine najavljivao lider stranke G17 plus ispred koalicije „Za evropsku srbiju“.

Naknada za porodiljsko odsustvo sa posla u visini redovnih primanja imaju žene koje su u stalnom radnom odnosu provele najmanje šest meseci. Za ostale porodilje koje su bile u radnom odnosu, važi drugačiji obračun naknade. Izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom krajem 2009. godine, u osnovicu za obračun naknade za porodiljsko odsustvo uzima se godišnji prosek plate zaposlenih majki, ali se naknada i dalje ne usklađuje sa prosečnom zaradom u republici.

Budući da ne dobijaju sve žene pun iznos plate, niti je iznos usklađen sa procečnom zaradom, Istinomer obećanje Mlađana Dinkića ocenjuje kao neispunjeno.