Trošimo po zakonu

Gradonačelnik Leskovca o izveštaju Državne revizorske institucije o trošenju gradskog budžeta. (saopštenje iz kabineta gradonačelnika, 28. 7. 2011. godine)
„Grad Leskovac je sredstva iz budžeta za 2010. godinu po svim materijalno značajnim aspektima koristio u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.“

Nakon što je Državna revizorska institucija (DRI) dostavila gradonačelniku Leskovca nacrt izveštaja o trošenju novca iz budžeta za 2010. godinu, on je tvrdio da su sredstva korišćena „u skladu sa zakonima“.

U konačnoj verziji izveštaja potvrđene su ranije pretpostavke, pa je krajem septembra državni revizor podneo Prekršajnom sudu u Leskovcu zahtev za pokretanje postupka protiv odgovornih lica u tom gradu zbog kršenja budžetskih propisa. DRI je utvrdila da su čelnici leskovačke opštine prekršili zakone o budžetskom sistemu, javnim nabavkama i radu. Kako se navodi u izveštaju revizora, gradske vlasti, između ostalog, nisu sprovele postupak javnih nabavki za usluge reprezentacije i nabavku benzina, kršile su proceduru oko rashoda u vezi sa službenim putovanjima i medijskim uslugama, kao i propise prilikom sklapanja i plaćanja usluga na osnovu ugovora o delu. Takođe, nisu popisali sve državne zgrade i građevinsko zemljište koje koriste, iako su po zakonu bili obavezni da to učine, niti su evidentirali učešće grada u kapitalu javnih preduzeća čiji su osnivač.

Sveukupno – daleko od toga da su budžetske pare trošene „po zakonu“. Zbog toga „kratke noge“ za gradonačelnika Leskovca.

Ovo je inače prva prekršajna prijava državnog revizora protiv čelnika jedne lokalne vlasti.