Tri mosta za Novi Sad

Gradonačelnik Novog Sada o izgradnji mostova u tom gradu. (Građanski list, 2. 10. 2008. godine)
„Pored mosta na stubovima starog mosta Franca Jozefa i Žeželjovog mosta, pokrećemo projekat za izgradnju još jednog mosta, iza Danubiusa, jer grad ni ne može da se razvija bez mostova.“

Iako je aktuelna vlast na početku mandata, polovinom 2008. godine, obećala da će do kraja mandata ili eventualno kraja 2012. godine Novi Sad dobiti tri mosta, to se, po svemu sudeći, neće desiti. Za most na stubovima starog mosta Franca Jozefa urađen je glavni projekat krajem 2010. godine, ali do danas još nije pokrenut proces odabira izvođača radova.

Izgradnja novog Žeželjovog mosta takođe tapka u mestu, iako su ugovori sa izvođačima radova potpisani još u januaru 2011. godine. Sam Pavličić je priznao da se početak radova prolongirao jer se glavni projekat razlikuje od idejnog.

Most iza Danubiusa više nije spominjan, ali gradonačelnik sad ističe da bi voleo da se obezbedi novac za izgradnju mosta preko Dunava kod Šodroša.

Rokovi su probijeni, ali su projekti urađeni, pa Istinomer daje ocenu „krenuli pa stali“.