Transformacija EPS-a do 1. jula

Ministar energetike o reorganizaciji EPS–a, (Novi magazin, 05. 03. 2015. godine)
„Do 1. jula Elektroprivreda Srbije će biti transformisan u dva preduzeća.“
O neophodnosti reorganizacije javnih preduzeća, pa i EPS-a, Vlada premijera Vučića je pričala još od svog formiranja. Promene bi trebalo da omoguće da preduzeća postanu efikasniji sistemi koji će moći da posluju po tržišnim principima. Pored toga, reorganizaciju javnih preduzeća je zahtevao i Međunarodni monetarni fond da bi se rasteretila državna kasa iz koje su izdvajana sredstva kojim je omogućavano poslovanje ovih kompanija.
Ministar energetike Aleksandar Antić je u martu ove godine dao rok do 1. jula kada će se iz sistema EPS-a izdvojiti dva zavisna preduzeća. Do sada je EPS funkcionisao u sistemu od 14 preduzeća. Pored EPS-a postojalo je i pet  distribucija ali i sedam preduzeća za proizvodnju uglja i električne energije, kao i EPS Snabdevanje. Ova situacija je trebalo da se promeni i kako je ministar Antić objasnio u martu na Biznis forumu na Kopaoniku, nova kompanija EPS Grupa je trebalo  da postane moderna grupacija koja bi imala matično preduzeće kao osnivača dva preduzeća – jednog za distribuciju i drugog za snabdevanje.
Na osnovu tog zaključka tačno 1. jula ove godine stupile su na snagu statusne promene u okviru sistema EPS-a kojima su pored matičnog preduzeća osnovana još dva zavisna preduzeća.
“Prva faza reorganizacije Elektroprivrede Srbije (EPS) završena je danas, stupanjem na snagu statusnih promena u okviru sistema EPS, a umesto dosadašnjeg organizovanja kroz 14 pravnih subjekata, sistem EPS-a od danas funkcioniše sa tri pravna subjekta. To su: matično Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, zavisno društvo Operator distributivnog sistema “EPS Distribucija“ i zavisno društvo “EPS Snabdevanje“. (Tanjug, 01. 07. 2015. godine) 

Reorganizacija je napravljena tako što je sedam privrednih društava za proizvodnju uglja i električne energije pripojeno matičnom JP EPS, a četiri privredna društva za distribuciju električne energije – Elektrovojvodina iz Novog Sada, Elektrosrbija iz Kraljeva, Jugoistok iz Niša i Centar iz Kragujevca, pripojeno “Elektrodistribuciji Beograd“ i sada zajedno čine zavisno društvo Operator distributivnog sistema “EPS Distribucija“. “EPS Snabdevanje” je formirano još 2013. godine i radiće kao i do sada. Osnivanjem EPS Snabdevanja razdvojili su se poslovi snabdevanja i distribucije elektične energije što je bilo neophodno zbog otvaranja tržišta, odnosno ulaska drugih snabdevača, od 1. januara 2014. godine.
Posle završene prve faze reorganizacije EPS-a sledi druga faza koja će trajati do 1. jula 2016. godine i sa njom će se završiti transformacija ove kompanije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo.
I eksperti smatraju da je reorganizacija EPS-a urađena na dobrim osnovama. Kako za Istinomer kaže ekonomista Saša Đogović sada se bolje može videti šta je čija odgovornost.

“Sada kada su odvojena preduzeća, moći će lakše da se vidi ko postiže kakve rezultate. Takođe, ovo je i uvod ka tržišnoj orjentaciji, okrenutosti ka potrošačima i boljem poslovanju. Naravno, potrebno je da se oslobode i viška radnika, pogotovo balasta partijskih zapošljavanja. Tako će najbrže da poprave svoje poslovanje i omoguće nove investicije”, kaže Đogović.

Kako su 1. jula stupile na snagu statusne promene EPS sistema kojima je definisano da pored matičnog preduzeća EPS postoje još dva zavisna preduzeća Operator distributivnog sistema “EPS Distribucija” i “EPS Snabdevanje” ovo obećanje ministra Antića ocenjujemo kao ispunjeno.
Inače, pripajanje, odnosno gašenje Elektrovojvodine izazvalo je žestoke kritike u Vojvodini. Pokrajinska vlada je zatražila da Elektrovojvodina zadrži status privrednog društva, radi obezbeđivanja kvalitetnije i sigurnije isporuke električne energije, kao i zbog očuvanja imovine građana i preduzeća s teritorije Vojvodine čijim je sredstvima izgrađena infrastruktura. Sa reorganizacijom je, međutim, nastavljeno, a Vlada Srbije je najavila da će se sedište nacionalnog operativnog dispečerskog centra EPS-a premestiti u Novi Sad. Pokrajinske vlasti su to kritikovale ocenivši da će to biti samo tehnički centar, dok je Elektrovojvodina bila profitabilna kompanija.