Terminalovi termini

Generalni direktor Pošta o izgradnji Glavnog poštanskog centra do 2010. (Biznis, 28. 12. 2007. godine)
„Tender za izgradnju GPC-a biće raspisan sredinom naredne (2008.) godine, a izgradnja bi trebalo da bude završena za dve godine.“

Generalni direktor PTT „Srbija“ najavio je početak izgradnje Glavnog poštanskog centra (GPC) u Beogradu za polovinu 2008. godine.

„Imamo već lokaciju u Zemunu za izgradnju glavnog poštanskog centra i dobili smo urbanističke dozvole. Ukupna investicija u taj projekat trebalo bi da iznosi oko 40 miliona evra.“

Ekonomist, 10. 3. 2008. godina

Ni nakon godinu dana ništa nije bilo od obećane investicije, a Ćirić je isticao da će izgradnja GPC-a Beograd započeti naredne godine, kao i koliko će planirani radovi koštati.

„Predviđena vrednost projekta bila je oko 60 miliona evra, ali je odvajanjem projekta građenja od tehnološkog procesa, taj iznos smanjen na 38 miliona evra.“

Večernje novosti, 17. 2. 2009. godine

Kroz šest meseci postavljeni su novi rokovi za raspisivanje tendera.

„Krenuli smo sa realizacijom projektovanja tri glavna poštanska centra – ovih dana se objavljuje tender za projektovanje GPC Beograd, zatim slede Niš, pa Novi Sad.“

B92, 22. 8. 2009. godine

Krajem 2009. godine Goran Ćirić je najavio da će u narednoj 2010. godini konačno započeti izgradnja GPC-a.

„U 2009. smo završili najtežu i najmanje vidljivu fazu, a to je izrada dokumentacije i obezbeđivanje svih dozvola. Izabrali smo i projektantsku kuću koja već radi na izradi idejnog i glavnog projekta tako da u 2010. počinjemo izgradnju poštanskog centra u Beogradu od oko 25.000 kvadrata u Zemunu. Posao finansiramo iz sopstvenih sredstava i plan je da građevinski deo radova u Beogradu i Nišu bude završen do kraja 2010, a u Novom Sadu do kraja 2011. dok bi i instaliranje opreme bilo završeno do tog roka nakon čega bismo imali automatizovanu preradu pošiljki u čitavoj Srbiji.“

Danas, 31. 12. 2009. godine

Međutim, tender za izgradnju Centra raspisan je tek u junu 2010.

„Posle dve i po godine, novi tim u Pošti je najzad uspeo da dobije odobrenje za izgradnju GPC u Zemunu i 7. juna ćemo raspisati javni tender za realizaciju tog projekta. Očekujem da ćemo tokom ove godine izabrati pobednika na tenderu i započeti izgradnja savremenog objekta površine od 28.000 kvadrata koji će, osim automatizovanog procesa prerade pošiljki, imati logističko-transportni centar sa kompletnom implementacijom hibridne pošte i novih tehnologija.“

Danas, 6. 6. 2010. godine

Zbog toga, izjavu direktora PTT „Srbija“ ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.

Kamen temeljac u Zemunu

Tri godine nakon obećanja kamen temeljac za budući glavni poštanski centar „Beograd“ konačno je postavljen. Položio ga je premijer Srbije, centar će se nalaziti na šest hektara u Zemunu i imati površinu 28.000 kvadratnih metara.“

24. 12. 2010. godine