Tenderi za privatizaciju do kraja januara

Ministar privrede o tenderima za neprivatizovana preduzeća. (RTS, 4. 12. 2014. godine)
"Do kraja januara 2015. biće objavljeni tenderi za privatizaciju preduzeća u Srbiji."

Ministar privrede izjavio je da je njegovo ministarstvo pripremilo modele privatizacije za preduzeća u restrukturiranju i da će za neke od njih javni tender biti objavljen do kraja decembra (2014), a da će za većinu preduzeća tender biti objavljen u januaru ove godine. Međutim, tenederi za neprivatizovana preduzeća još nisu objavljeni.

Na sajtu Agencije za privatizaciju od novembra prošle godine do danas objavljen je samo jedan javni poziv i to za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije za Veterinarsku stanicu.

Zato izjavu ministra privrede ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.