Sve besplatne akcije do 2011.

Bivši ministar ekonomije o podeli besplatnih akcija građanima. (Tanjug, 7. 4. 2010. godine)
„Građani će ove (2010.) godine, osim akcija NIS-a, dobiti i akcije kompanije ‘Telekom Srbija’, Aerodroma ‘Nikola Tesla’, kao i objedinjene akcije Akcionarskog fonda, a sledeće (2011.) godine dobiće akcije EPS-a, čime će biti završena podela besplatnih akcija u Srbiji.“

Kada početkom aprila 2010. predstavljao izmene Zakona o pravu na besplatne akcije javnih preduzeća tadašnjih ministar ekonomije je poručio da će se njihovim usvajanjem omogućiti da građani steknu akcije i pre eventualne privatizacije tih preduzeća. Prema njegovim rečima kompletna podela akcija svih javnih preduzeća trebalo je da bude završena do 2011.

„Želimo da ove (2010.) godine podelimo sve akcije, osim akcija EPS-a, a preduslov za to jeste da se i Aerodrom i EPS pretvore u akcionarska društva kako bi mogla da se odredi nominalna vrednost akcija koje će biti podeljene građanima.“

Tanjug, 7. 4. 2010. godine

Do kraja 2010, međutim, nisu deljene akcije nijednog preduzeća (NIS-ove su već ranije date građanima). Januara 2011. dobili smo akcije Aerodroma i to je čitav skor za godinu u kojoj je, kako je Dinkić najavljivao, trebalo da svi vrednosni papiri budu ustupljeni građanstvu.

Akcije Telekoma Srbija podeljene su maja 2012. i to samo tri dana pred izbore. EPS-ove još nisu na „dnevnom redu“ jer se ta kompanija još nije ni transformisala u akcionarsko društvo. Što se tiče akcija Galenike i JAT ervejza, o njihovoj podeli se ne govori ništa.

Pošto je istekao rok koji je bivši ministar ekonomije dao, a građani i dalje nisu dobili sve akcije, Istinomer mu daje ocenu „neispunjeno“.