Sva građanska prava na jednom mestu

Državni sekretar Ministarstva pravde o usvajanju Građanskog zakonika Srbije. (Tanjug, 28. 6. 2010. godine)
„Očekujem da bi Zakonik, pošto bude usaglašen, do kraja (2010.) godine mogao da bude usvojen u Skupštini Srbije.“

Srbija je prvi Građanski zakonik donela 1844. godine koji je bio na snazi do 1946. godine, kada je, uz sve zakone Srbije i predratne Jugoslavije, izgubio pravnu snagu.

Komisija za izradu Građanskog Zakonika koju je formirala Vlada Srbije radi na kodifikaciji stvarno pravnih, obligacionih, porodičnih i nasledno pravnih odnosa, sa ciljem usklađivanja važećeg zakonodavstva u oblasti građansko-pravnih odnosa u Srbiji. Pre dve godine objavljen je prednacrt Građanskog zakonika koji se odnosi na obligacione odnose, a javna rasprava o građanskom zakoniku počela je u septembru 2010. godine.

„Reč je o kapitalnom zakonodavnom poduhvatu od izuzetnog značaja za što kvalitetnije ostvarivanje građanskih prava svih fizičkih i pravnih lica. Očekujemo da će građanski zakonik Republike Srbije doprineti jačanju pravne sigurnosti, proširenju pravne kulture i afirmaciji pravde i pravičnosti – rekla je državni sekretar Ministarstva pravde Gordana Pualić.“

Politika, 17. 9. 2010. godine

U junu 2011. objavljen je deo koji se odnosi na porodične odnose. Javna rasprava će trajati do kraja 2011. godine.

„Sve majke koje u trenutku stupanja na snagu budućeg građanskog zakonika imaju troje dece primaće ‘demografsku naknadu’ do punoletstva trećeg deteta. Mesečnu naknadu dobijaće i zaposlene i nezaposlene majke, bez obzira na to da li su u braku. …Mnoge porodice sa troje dece obradovala je vest o ovoj važnoj novini, ali pitaju kada će budući građanski zakonik biti usvojen i stupiti na snagu. S obzirom na to da će javna rasprava trajati do kraja godine, može se očekivati da tek u prvoj polovini 2012. vlada utvrdi konačan predlog zakonika i da on bude usvojen do polovine godine.“

Politika, 1. 7. 2011. godine

S obzirom na to Građanski zakonik Srbije još nije ni blizu usvajanja u parlamentu, Istinomer državnom sekretaru Ministarstva pravde daje ocenu „neispunjeno obećanje“.