Sudsko iskustvo ili sud partije

Šefica poslaničke grupe Za evropsku Srbiju o razlogu zašto Miletić nije dobio podršku za funkciju poverenika za zaštitu ravnopravnosti. (Tanjug, 22. februar 2010.)
„Kada je u pitanju izbor poverenika za zaštitu ravnopravnosti, prilikom izjašnjavanja o kandidatu LDP-a Goranu Miletiću nije bilo politikanstva. Osnovna zamerka bila je što Miletić nije imao potrebno iskustvo u predstavljanju na sudu“

Istu zamerku Kolundžija je iznela i na skupštinskom Odboru za ustavna pitanja, 19. februara 2010, na kome nije izabran poverenik za ravnopravnost jer ni jedan od predloženih kandidata nije dobio potreban broj glasova.

Kandidata LDP-a, koga podržava više od 200 nevladinih organizacija, Gorana Miletića, Nada Kolundžija pitala je ima li iskustva u pravnoj zaštiti pred sudom(Politika, 20. februar 2010. godine)

Međutim, u tekstu Zakona protiv diskriminacije jasno je određeno koje uslove treba da ispuni kandidat za mesto poverenika, a tu se nigde ne navodi i uslov na kojem Kolundžija insistira.

 

IV. POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Za Poverenika može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:

1. da je diplomirani pravnik;

2. da ima najmanje deset godina iskustva na pravnim poslovima u oblasti zaštite ljudskih prava;

3. da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete.

Poverenik ne može obavljati drugu javnu ili političku funkciju, niti profesionalnu delatnost, u skladu sa zakonom.

 

Osim toga, objašnjavajući prednosti kandidata DS-a Milutina Đuričića pre nego što je održana sednica Skupštinskog odbora za ustavna pitanja, Kolundžija je izjavila:

DS je postupio u skladu sa procedurom i naš kandidat ispunjava sve uslove. Čovek je bio sudija Ustavnog suda, ako to nije dovoljno ugledno, onda neka im bude„.

(Politika 17. februar 2010. godine)

Uvid u Zakon potvrđuje da potencijalni Poverenik ne mora da ima bilo kakvo sudsko iskustvo, te da je, po svemu sudeći, Kolundžija iskonstruisala jedan razlog više zašto Miletić ne bi bio izabran. Zbog toga Istinomer njeno objašnjenje da „nije bilo politikanstva“ ocenjuje „kratkim nogama“.

Sa druge strane, treba napomenuti da je Demokratska stranka „nedelju dana posle isteka roka koji je odredila Predsednica Skupštine, predložila Milutina Đuričića za kandidata“ (Koalicija protiv diskriminacije, 12. februar 2010. godine) i da je, samim tim, prekršila propisanu proceduru za koju se, navodno, toliko zalaže.

Naslovna fotografija: FoNet/Dragan Antonić