Subvencionisani krediti i 2010. godine

Državni sekretar ministarstva ekonomije o subvencionisanim kreditima. (EMportal, 03. 11. 2009. godine)
„Vladini programi za subvencionisanje kredita za likvidnost i potrošačkih kredita biće nastavljeni i u 2010. godini. Novac za te namene biće obezbeđen u budžetu za 2010. Iako je došao period stabilizacije, postoji potreba da država tako podrži realan sektor i privredu.“

Ćirić je na konferenciji za novinare sredinom januara 2010. godine rekao da će država kroz subvencionisane programe dati 3,535 milijardi dinara na , na osnovu čega bi banke privrednicima i građanima trebalo da plasiraju oko 90 milijardi dinara subvencionisanih kredita.

Država će ove godine kroz subvencionisan program ukupno dati 3,535 milijardi dinara, na osnovu čega bi banke privrednicima i građanima trebalo da plasiraju oko 90 milijardi dinara subvencionisanih kredita„, izjavio je Ćirić.

EMportal, 13.januar 2010. godine

On je naveo da je država u 2009.godini za privredu i građane obezbedila kredite preko banaka od oko 1,1 milijardu evra, tako što je subvencionisala kamate sa ukupno 55 miliona evra i precizirao da se ovogodišnji program kreditne podrške razlikuje u odnosu na prošlogodišnji u delu koji se odnosi na subvencije kamata na kredite sa valutnom klauzulom, jer će umesto pet odsto država otplaćivati četiri odsto tržišne kamatne stope.

Vlada Srbije je na sednici održanoj 14. januara usvojila program subvencionisanih kredita za privredu i građane u 2010. i četiri prateće uredbe.

Istinomer Ćirićevo obećanje da će vladini programi za subvencionisanje kredita za likvidnost i potrošačkih kredita biće nastavljeni i u 2010. godini. ocenjuje kao ispunjeno.