Studentima besplatan prevoz

Pomoćnik predsednika opštine Vrbas o pomoći studentima. (sajt opštine Vrbas, 21. 6. 2012. godine)
„Lokalna samouprava pokušava da olakša uslove školovanja za mnoge đake, kroz stipendije za najbolje studente, besplatne mesečne karte za prevoz učenika koje se dodeljuju po raznim osnovama, i ima nameru da nastavi i proširi ove programe pomoći.“

Opštinska uprava Vrbas i Pokrajisnki sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj obezbedili su novac za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju u školskoj 2012/2013. godini. Regresiranje je u visini 100 odsto cene mesečne karte i važi od novembra 2012. do juna 2013. godine. Pravo na regresirani prevoz imaju studenti državnih fakulteta sa prebivalištem u opštini Vrbas, a koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do fakulteta, a da ne žive u studentskim domovima. Takođe, pravo besplatnog prevoza imaju studenti koji nisu korisnici stipendija i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Srbije, Vlade AP Vojvodine, opštine Vrbas, Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata i drugih institucija i da prvi put upisuju godinu studija.

Do sada je to pravo ostvarilo oko 250 studenata iz vrbaške opštine, a konkurs još traje sve do kraja školske godine.

Istinomer pomoćniku predsednka opštine Vrbasa daje ocenu „ispunjeno“.