STO babica, kilava Srbija

Ministar ekonomije o pristupanju Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. (Blic, 9. 5. 2008. godine)
„Sasvim je realno da do sredine sledeće (2009.) godine postanemo punopravni član te organizacije (Svetske trgovinske organizacije).“

Zahtev za članstvo u Svetsku trgovinsku organizaciju (STO) Vlada Srbije podnela je još 2004. godine. Prijem u Svetsku trgovinsku organizaciju je, inače, uslov za ulazak u Evropsku uniju.

Prijem u STO, međutim, moguć je tek kada usvojimo set ekonomskih zakona koji će izjednačiti naše zakonodavstvo sa standardima EU i STO. Usvajanje tih zakona ide sporo i još nisu svi doneti.

Procedura ulaska, takođe, podrazumeva da STO osnuje Radnu grupu koja preispituje zahtev za pristupanje. Takođe, svaka pojedinačna članica Organizacije može da zahteva od Srbije bilo kakva objašnjenja vezana za ekonomiju. Srbija je do sada potpisala bilateralni sporazum o pristupanju samo sa Japanom. U toku su pregovori sa SAD, Salvadorom, Brazilom, Ukrajinom, Ekvadorom i Korejom, a pregovori sa Norveškom, Švajcarskom, Kanadom i Evropskom Unijom su završeni, ali ne i potpisani.

I pored toga, od ministra Dinkića smo više puta mogli da čujemo da smo na pragu ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju.

„Nakon razgovora sa generalnim direktorom Svetske trgovinske organizacije, mi smo dobili uveravanje da će Srbija biti članica STO do sredine sledeće godine.“

Blic, 9. 5. 2008. godine

„Ako usvoji paket ekonomskih zakona do kraja godine, Srbija ulazi u Svetsku trgovinsku organizaciju 2010.“

Danas, 14. 4. 2009. godine

„Postoje realne šanse da ćemo iduće godine postati član Svetske trgovinske organizacije, jer ćemo, do sredine godine, potpuno uskladiti svoje zakonodavstvo sa propisima te organizacije, a do kraja godine završiti i ostale bilateralne pregovore.“

RTS, 16. 3. 2010. godine

Imajući u vidu da još mnogo propisa nije usvojeno, kao i da pregovori sa zemljama članicama i dalje traju, Istinomer izjavu ministra ekonomije ocenjuje kao neistinitu.

Tokom leta ulazak u STO pomeren je za sledeću godinu.

„Očekujem da pregovori o okončanju pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji budu završeni tokom 2011. godine. Multilateralni pregovori su u završnoj fazi, a dalji proces pregovora i vreme njihovog okončanja zavisiće u najvećoj meri od unutrašnjeg faktora, pod kojim se podrazumeva, pre svega, usvajanje zakona iz određenih oblasti.“

državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Vesna Arsić, Tanjug, 3. 6. 2010. godine