Statut grada do polovine 2016.

Menadžer Grada Beograda o usvajanju novog Statuta grada. (Blic, 2. 11. 2015. godine)
”Statut grada do prve polovine sledeće godine (2016).”

Decentralizacija, veća ovlašćenja za prigradske opštine, podela Grada na dve zone, novi sistem upravljanja poslovnim prostorom – ovo su samo neke od ”revolucionarnih promena” koje je gradski menadžer Goran Vesić najavljivao kao posledicu usvajanja novog Statuta Grada Beograda. Sve ovo ovaj gradski funkcioner, ali i čitava SNS obećavaju još od izbora 2012. godine.

 
Iako je u međuvremenu, 30. maja 2013. došlo do manjih izmena Statuta, od dolaska privremenog organa u novembru 2013, pa do danas, obećava se potpuno novi dokument koji će po rečima, tada novih gradskih čelnika, dovesti do pune decentralizacije grada. Da li će to tako i biti, tema je za neku novu analizu, ali je jasno da su obećavani rokovi za donošenje tog dokumenta odavno istekli.
 
Kada je u januaru 2015. dogovoreno menjanje Statuta, Komisiji za izradu tog dokumenta dat je rok od devet meseci za taj posao.

„Novi Statut neće nuditi „samo kozmetičke“, već revolucionarne promene”, a koje će na drugačiji način urediti funkcionisanje Skupštine grada, u interesu građana”, rekao je Vesić u februaru 2015. godine.

Međutim, u oktobru Skupština Grada Beograda menja Zaključak o pristupanju promeni Statuta Grada Beograda, i rok za nacrt predloga produžava za još tri meseca što znači i novi rok –  januar 2016.

Blic, 23. 10. 2015. godine
“Imamo objektivni problem ako želimo suštinski da menjamo statut, a to nije moguće uraditi u postojećem zakonskom okviru. Svi članovi komisije saglasni su sa tim. Osnovni zadatak sprovođenja je izmena zakona o glavnom gradu, taj zakon je krovni da bi se sprovela promena statuta.

Samo mesec dana nakon ove izjave u intervjuu listu ”Blic” Goran Vesić je rekao da očekuje donošenje Zakona o glavnom gradu i novog Statuta Grada Beograda ”do prve polovine sledeće godine ”. Dakle, daje se novi rok – sredina 2016. godine.

 
Pošto je očigledno da su i Zakon o glavnom gradu, a i novi Statut propustili i taj rok, šta drugo nego novi datum – 21. juna ove godine pri poseti opštini Palilula Vesić najavljuje donošenje Statuta do kraja 2016. godine.
 
S obzirom da je do sada probio čak tri roka za donošenje novog Statuta – oktobar 2015, januar 2016. i sredina 2016, obećanje Gorana Vesića ocenjujemo kao neispunjeno.
Čak i da se Statut grada Beograda kao jedan od najvažnijih dokumenata donese do kraja 2016, nije jasno kako javnost još uvek nema uvid u taj dokument. Kako je najavljeno, doći će do podele Grada na zone – da li će to značiti i drugačiji poreski sistem? Ne zna se. Ako se neka nadležnost prebaci na gradsku opštinu, da li to znači da će iz gradske uprave stizati i više novca da bi se to i finansiralo. Ne zna se. I ovako možemo u nedogled. Kada će građani moći da vide ovaj dokument, da li će biti javne rasprave, nismo uspeli da saznamo u gradskoj upravi. 
Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević rekao nam je da više informacija ima radna grupa koja se bavi izradom ovog dokumenta.

”Ne brinite, sve će biti transparentno. O dokumentu se dogovaraju sve odborničke grupe”, poručio nam je Nikodijević i rekao da se uporedo sa Statutom grada mora doneti i Zakon o lokalnoj samoupravi kako bi sve odredbe bile usklađene.

Istinomer će nastaviti da prati proces donošenja Statuta grada Beograda i kada je reč o datim rokovima, ali i u pravcu uključivanja javnosti u raspravu u vezi sa tim dokumentom.