Statut grada do polovine 2016.

”Statut grada do prve polovine sledeće godine (2016).”

Menadžer Grada Beograda o usvajanju novog Statuta grada. (Blic, 2. 11. 2015. godine)

Decentralizacija, veća ovlašćenja za prigradske opštine, podela Grada na dve zone, novi sistem upravljanja poslovnim prostorom – ovo su samo neke od ”revolucionarnih promena” koje je gradski menadžer Goran Vesić najavljivao kao posledicu usvajanja novog Statuta Grada Beograda. Sve ovo ovaj gradski funkcioner, ali i čitava SNS obećavaju još od izbora 2012. godine.

 
Iako je u međuvremenu, 30. maja 2013. došlo do manjih izmena Statuta, od dolaska privremenog organa u novembru 2013, pa do danas, obećava se potpuno novi dokument koji će po rečima, tada novih gradskih čelnika, dovesti do pune decentralizacije grada. Da li će to tako i biti, tema je za neku novu analizu, ali je jasno da su obećavani rokovi za donošenje tog dokumenta odavno istekli.
 
Kada je u januaru 2015. dogovoreno menjanje Statuta, Komisiji za izradu tog dokumenta dat je rok od devet meseci za taj posao.

„Novi Statut neće nuditi „samo kozmetičke“, već revolucionarne promene”, a koje će na drugačiji način urediti funkcionisanje Skupštine grada, u interesu građana”, rekao je Vesić u februaru 2015. godine.

Međutim, u oktobru Skupština Grada Beograda menja Zaključak o pristupanju promeni Statuta Grada Beograda, i rok za nacrt predloga produžava za još tri meseca što znači i novi rok –  januar 2016.

Blic, 23. 10. 2015. godine
“Imamo objektivni problem ako želimo suštinski da menjamo statut, a to nije moguće uraditi u postojećem zakonskom okviru. Svi članovi komisije saglasni su sa tim. Osnovni zadatak sprovođenja je izmena zakona o glavnom gradu, taj zakon je krovni da bi se sprovela promena statuta.

Samo mesec dana nakon ove izjave u intervjuu listu ”Blic” Goran Vesić je rekao da očekuje donošenje Zakona o glavnom gradu i novog Statuta Grada Beograda ”do prve polovine sledeće godine ”. Dakle, daje se novi rok – sredina 2016. godine.

 
Pošto je očigledno da su i Zakon o glavnom gradu, a i novi Statut propustili i taj rok, šta drugo nego novi datum – 21. juna ove godine pri poseti opštini Palilula Vesić najavljuje donošenje Statuta do kraja 2016. godine.
 
S obzirom da je do sada probio čak tri roka za donošenje novog Statuta – oktobar 2015, januar 2016. i sredina 2016, obećanje Gorana Vesića ocenjujemo kao neispunjeno.
Čak i da se Statut grada Beograda kao jedan od najvažnijih dokumenata donese do kraja 2016, nije jasno kako javnost još uvek nema uvid u taj dokument. Kako je najavljeno, doći će do podele Grada na zone – da li će to značiti i drugačiji poreski sistem? Ne zna se. Ako se neka nadležnost prebaci na gradsku opštinu, da li to znači da će iz gradske uprave stizati i više novca da bi se to i finansiralo. Ne zna se. I ovako možemo u nedogled. Kada će građani moći da vide ovaj dokument, da li će biti javne rasprave, nismo uspeli da saznamo u gradskoj upravi. 
Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević rekao nam je da više informacija ima radna grupa koja se bavi izradom ovog dokumenta.

”Ne brinite, sve će biti transparentno. O dokumentu se dogovaraju sve odborničke grupe”, poručio nam je Nikodijević i rekao da se uporedo sa Statutom grada mora doneti i Zakon o lokalnoj samoupravi kako bi sve odredbe bile usklađene.

Istinomer će nastaviti da prati proces donošenja Statuta grada Beograda i kada je reč o datim rokovima, ali i u pravcu uključivanja javnosti u raspravu u vezi sa tim dokumentom.