Stare privatizacije i u novoj deceniji

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije o završetku procesa privatizacije. (RTS, 2. 2. 2010. godine)
„Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji bila je usporena u 2009. zbog svetske ekonomske krize i biće završena do kraja ove (2010.) godine.“

Dovoljan je i letimičan pogled na sajt Agencije za privatizaciju da se vidi da i dalje ima društvenih firmi koje čekaju na aukcije, tendere i licitacije i da obećanje državnog sekretara Ćirića nije ispunjeno.

Ono što je takođe bitno jeste koliko je preostalo neprodatih firmi. Početkom 2010. na spisku za privatizaciju bilo je 129 društvenih preduzeća. Tokom godine na tenderima i aukcijama nove vlasnike dobilo je 27 društvenih firmi, a još 11 je prodato na tržištu kapitala. Broj neprodatih društvenih firmi se, međutim, nije smanjio jer je u 2010. poništeno čak 138 ranijih privatizacija.

„U našem portfelju nalazi se oko 200 društvenih i državnih preduzeća koja još uvek nisu našla kupca i tokom 2011. uložićemo maksimalne napore u pripremu ovih preduzeća za kvalitetnu privatizaciju.“

direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković, 4. 1. 2011. godine

Treba podsetiti da je po zakonu rok za privatizaciju društvenog kapitala bio 31. decembar 2008. godine.