Šta će mi toliki sekretari?

Ministarka za NIP o smanjenju broja državnih sekretara. (Večernje novosti, 15. 10. 2009. godine)
„Imam troje državnih sekretara i sigurno ću predložiti smanjenje. Moraću još da vidim za koliko.“

Na pitanje da li će, po preporuci Vlade, otpuštati državne sekretare ministarka za NIP je u oktobru 2009. odgovorila da će „sigurno to predložiti“, dodajući da će još razmotriti koliko će od njih troje zadržati.

Gotovo dve i po godine kasnije ministarka Kalanović, solidarišući se predsednikom svoje stranke, napušta funkciju na kojoj je bila. Broj državnih sekretara, za to vreme, nije smanjila.

„U Vladi Srbije je na funkcijama 68 državnih sekretara, od kojih je šest u Ministarstvu rada, a po pet u resorima odbrane, poljoprivrede, ekonomije i životne sredine… Po četiri imaju ministarstva finansija, za infrastrukturu i za ljudska prava. Ministarstvo rudarstva ima tri sekretara, koliko ih je i u resoru zdravstva i u Ministarstvu za NIP.“

24 sata, 6. 1. 2011. godine

Zbog toga obećanje ministarke za Nacionalni investicioni plan ocenjujemo kao neispunjeno.