Srbija u planovima do 2012.

Ministar za prostorno planiranje o planskoj dokumentaciji. (Večernje novosti, 5. 6. 2010. godine)
„Do kraja sledeće (2011.) godine 100 odsto teritorije Srbije biće pokriveno planskim dokumentima.“

Još je u junu 2010. ministar za prostorno planiranje izrazio očekivanje da će do kraja 2011. cela republika biti pokrivena planskom dokumentacijom.

Isto je govorio i prethodne jeseni.

„Srbija će do kraja godine biti pokrivena planskom dokumentacijom i nakon toga kreće puna primena Zakona o planiranju i izgradnji. Dozvole za gradnju će se izdavati u propisanim rokovima.“
Večernje novosti, 15. 10. 2011. godine

Početkom 2012. godine ministar Dulić je izjavio da planska dokumentacija nije kompletirana, ali je odbacio odgovornost svog ministarstva za to.

„S obzirom na to da u nekim gradovima još uvek sporo izdaju građevinske dozvole, ministar Dulić kaže da to više nije problem Vlade i Ministarstva već lokalnih samouprava koje nemaju potrebnu plansku dokumentaciju, što, takođe, mora da se reši.“
Dnevnik, 6. 1. 2012. godine

S obzirom na to da i dalje nije čitava teritorija Srbije pokrivena planskim dokumentima, kao što je to ministar obećao, njegova izjava dobija ocenu „neispunjeno“.