Socijalne stanove gradimo od septembra

Direktor stambene agencije u Čačku o izgradnji socijalnih stanova. (TV Telemark, 18. 4. 2013. godine)
"Izgradnja 100 socijalnih stanova u Čačku na lokaciji Ljubić kej, od kojih bi 70 trebalo da se nađe u slobodnoj prodaji, počeće na jesen."

Direktor Gradske stambene agencije u više navrata je najavljivao početak izgradnje novih socijalnih stanova u Čačku za septembar ove godine.

Dosadašnja iskustva sa socijalnim stanovima bila su prilično dobra, pa je Čačak želeo da se poveća broj stambenih jedinica koja se izdaju po povoljnim uslovima socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Izgradnja stanova trebalo je da se finansira kreditom Razvojne banke Saveta Evrope.

Međutim, izgradnja nije počela u septembru.

Draškić napominje da su Grad Čačak i Gradska stambena agencija „učinili sve“ što je bilo neophodno za realizaciju projekta, pa su tako završene sve pravne procedure za privođenje nameni odgovarajuće katastarske parcele, a građevinsko zemljište namenjeno izgradnji socijalnih stanova je u potpunosti infrastrukturno opremljeno.

„Ali, kada je trebalo početi sprovođenje projekta, opredeliti sredstva i ući u kreditni aranžman sa Razvojnom bankom Saveta Evrope to se nije dogodilo, pa nam preostaje da u narednom periodu animiramo neke druge institucije i ustanove kako bi se lokacija opredeljena za socijalne stanove iskoristila za te svrhe – objasnio je Draškić, koji očekuje da će do gradnje na Ljubiću, ipak, doći 2015. godine, kada se prema najavama ministra Krstića očekuje poboljšanje ekonomske situacije.“
Tanjug, 23. 11. 2013. godine

Budući da gradnja stanova na Ljubić keju nije započeta, obećanje Milana Draškića ocenjujemo kao neispunjeno.