Smanjiti porez na plate

Potpredsednik DS o neophodnim koracima nove Vlade Srbije, Večernje novosti, 23. 2. 2012. godine
26. 4. 2012.
Teme / Ocene: Beležnica
Po meni, ono što naredna vlada mora da uradi jeste reforma poreskog sistema. Zbog visokog poreza na plate, mnogi poslodavci deo zarada isplaćuju ‘ispod ruke’ u kovertama, zbog čega se i budžet, ali i penzioni i zdravstveni fond oštećuju. Dobrom poreskom politikom, smanjenjem nameta na plate, pravljenjem funkcionalne veze između visine plata i poreza na dobit stimulisali bismo sve da se vrate u legitimne tokove.