Slobodno sa Turcima

Ministar ekonomije o početku primene Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom. (Danas, 2. 6. 2009. godine)
„Sporazum znači šansu za naše izvoznike, koji će već od januara sledeće godine (2010.) moći da izvoze robu bez carine u Tursku.“

Bescarinski izvoz u Tursku srpski privrednici su, ipak, morali malo da sačekaju. Naime, iako je Skupština Srbije ratifikovala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom u decembru 2009. godine, turska strana je to učinila tek 7. maja 2010. godine.

Sporazum je i zvanično stupio na snagu 1. septembra 2010. godine.

Budući da se sa primenom Sporazuma kasni, ali da je to krivica druge strane, Istinomer obećanje ministra Dinkića ocenjuje kao skoro ispunjeno.