Sanacija klizišta Babe-Guberevac do maja ove godine

Gradski menadžer o sanaciji klizišta na putu Babe-Guberevac (Tanjug, 12. 1. 2016. godine)
20. 1. 2016.
Teme / Ocene: Beležnica, Politika
„Posao (na sanaciji klizišta na putu Babe-Guberevac) će biti završen do maja ove godine“