Samostalno finansiranje Vojvodine

Pokrajinski sekretar o zakonu o finasiranju nadležnosti Vojvodine. (Tanjug, 14. 12. 2009. godine)
„Formalno-pravno Vojvodini pripada sedam odsto budžeta Srbije, a očekujem da će, mimo toga, uskoro biti donet i zakon o finansiranju nadležnosti Vojvodine, koji će trajno rešiti pitanje prenetih obaveza.“

Donošenje zakona o finansiranju Vojvodine, kao i zakona o javnoj svojini neophodno je da bi pokrajina preuzela nadležnosti koje joj shodno zakonu pripadaju.

Ni pola godine od Đukićeve izjave zakon nije donet, a on je ponovo najavio da će se pokrajinski budžet za 2011. godinu donositi na osnovu novog zakona.

„Pokrajinski sekretar za finansije Jovica Đukić izjavio je da se u republičkim organima priprema se zakon o finansiranju nadležnosti Vojvodine i izrazio očekivanje da taj akt, kao i zakon o javnoj svojini kojim bi trebalo da se vrati imovina lokalnim samoupravama i pokrajini, usvoje do kraja godine.“

Tanjug, 19. 7. 2010. godine

Zakoni, međutim, nisu usvojeni ni do sredine 2011, pa Istinomer obećanje pokrajinskog sekretara ocenjuje kao „neispunjeno“.

Prema nekim najavama zakon o finansiranju nadležnosti Vojvodine mogao bi da se nađe u proceduri Skupštine Srbije u septembru 2011. godine, ali ne bi čudilo da se i to obećanje prolongira.