Samo stručne na direktorska mesta!

Gradonačelnik Valjeva o stranačkom zapošljavanju. (Radio Patak, 17. 7. 2012. godine)
„Krajem decembra 2012. godine direktorima javnih preduzeći i ustanova ističe mandat i tada ćemo raspisati konkurse. Stručnost, kompetentnost a ne partijska pripadnost i lojalnost, biće osnovni kriterijumi kada budemo postavljali direktore.“

Samo nekoliko dana nakon konstituisanja gradske vlasti u Valjevu njen čelni čovek, Stanko Terzić, najavio je da će direktori javnih preduzeća od sada biti birani isključivo na osnovu konkursa i da će u ozbir dolaziti samo stručnjaci.

Od tada ni za jedno direktorsko mesto nije raspisan konkurs. Na čelu svih javnih preduzeća i ustanova su još uvek vršioci dužnosti i to partijski kadrovi koje su socijalisti i naprednjaci imenovali. Što se tiče stručnosti ni tu se nije vodilo računa; na čelu Direkcije za izgradnju grada je defektolog, direktor komunalnog preduzeća „Vidrak“ je nastavnik matematike, direktorka Centra za kulturu je ekonomista koja je ranije prodavala polise osiguranja, Toplanu, takođe vodi matematičar, dok je direktoru „Vodovoda“ to prvo zaposlenje. Slično je i sa načelnikom komunalne inspekcije.

Pošto nijedan od principa, za koje je tvrdio da će biti uspostavljeni, nije ostvario gradonačelnik Valjeva dobija ocenu „nedosledno“.