Rekonstrukcija Železnica do kraja 2014. godine

Premijer Srbije o podeli Železnica Srbije (Ekspoze, 27. 4. 2014. godine)
„Železnice Srbije treba restrukturirati do kraja ove godine i razdvojiti u tri celine: putnički prevoz, prevoz robe (kargo) i infrastrukturu. Prevoz robe je profitabilna delatnost za koju bi bili zainteresovani investitori i nju treba privatizovati. Putnički saobraćaj i infrastruktura bili bi u državnom vlasništvu, ali sa jasnim pravilima šta država subvencioniše.“

Iako je premijer Srbije u svom ekspozeu najavio da će se Železnice Srbije podeliti na tri preduzeća do kraja 2014. godine, to se ipak nije dogodilo. Tek sredinom ovog meseca državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Dejan Trifunović rekao je da je proces reforme Železnica Srbije uspešno krenuo i da će trajati tri godine. Da su već doneta osnivačka akta za četiri preduzeća (tri preduzća i holding) potvrdila je ovog meseca i ministarka Zorana Mihajlović. Prema njenim rečima ova preduzeća bi trebalo da počnu samostalno da funkcionišu  tek od 1. jula 2015. godine. S obzirom da se podela Železnica može očekivati tek sredinom 2015. godine, obećanje premijera Aleksandra Vučića da će se to dogoditi do kraja 2014. godine ocenjujemo sa neispunjeno.