Reformski zakoni do kraja jula

Premijer o usvajanju seta reformskih zakona. (Otvoreni parlament, 27. 4. 2014. godine)
“Do kraja jula biće usvojen reformski paket zakona iz oblasti ekonomije i javnih finansija i socijalne zaštite, koji će stvoriti pretpostavke za značajno unapređenje konkurentnosti srpske privrede, te za privlačenje investicija i zapošljavanje.”

U svom ekspozeu premijer je kao plan za prvih 100 dana rada nove izvršne vlasti najavio usvajanje seta reforomskih zakona.

Reč je o sledećim zakonima: Zakon o radu, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju; Zakon o poreskom postupku i administraciji, Zakon o stečaju; Zakon o privatizaciji; Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o stranim ulaganjima; Zakon o javnim preduzećima; Zakon o privremenom usklađivanju, osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava, to jest platnim razredima; Zakon o registru korisnika javnih sredstava i njihovih zaposlenih i angažovanih lica; Zakon o državnim službenicima; Zakon o osiguranju; Zakon o hipoteci.

Od ovog seta zakona do kraja jula su usvojeni Zakon o radu, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju; Zakon o poreskom postupku i administraciji, kao i Zakon o stečaju su usvojeni do kraja jula. Zakon o privatizaciji usvojen je 2. avgusta. Ostali zakoni iz ovog paketa još nisu usvojeni.

Kako je najavila ministarka građevine i saobraćaja Zorana Mihajlović, novi Zakon o planiranju i izgradnji trebalo bi da bude usvojen početkom septembra.

Budući da je od 13 najavljenih zakona usvojeno pet, izjavu premijera ocenjujemo sa „krenuli pa stali“.