Prosečna plata je kao u maju prošle godine

Premijer Srbije o prosečnoj plati. (TV Pink, 30. 6. 2015. godine)
„Interesantno je da su nam se plate izjednačile sa majem prošle godine. Razlika je u dve stotine dinara. Bez obzira na to što su plate u javnom sektoru niže, plate u privatnom sektoru su dostigle značajno viši nivo i izjednačili smo se sa prošlom godinom, to su podaci koji govore da smo napravili veliki rezultat.“
Premijer Srbije je, predstavljajući ekonomske rezultate Vlade na čijem je čelu, naveo da je, i pored smanjenja primanja zaposlenih u javnom sektoru, prosečna plata u maju u Srbiji na istom nivou kao i pre godinu dana, u maju 2014. godine. Vučić je istakao da smanjenje plata u javnom sektoru nije uticalo na smanjenje prosečne plate u Srbiji zato što su porasle plate u privatnom sektoru.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna plata u maju ove godine bila je 43.964 dinara, dok je u maju 2014. godine bila 44.184 dinara, što je 220 dinara manje. U tabeli može da se vidi kako se kretala prosečna plata u Srbiji u poslednjih godinu dana. 

Mesec

Prosečna plata

2014.         maj

44.184

jun

44.883

jul

45.216

avgust

45.610

septembar

43.375

oktobar

44.938

novembar

44.206

decembar

49.970

2015.   
januar

39.285

februar

42.749

mart

43.121

april

45.605

maj

43.964

 Izvor: Republički zavod za statistiku
 Izvor: Republički zavod za statistiku
 Izvor: Republički zavod za statistiku

Izvor: Republički zavod za statistiku

U prosečnoj plati učestvuju primanja i iz javnog i iz privatnog sektora. Zbog smanjenja plata u javnom sektoru u novembru prošle godine, prosek plata u maju ove godine smanjen je u odnosu na maj 2014. Tako je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZSO), prosečna plata u javnom sektoru u maju ove godine manja za 6,3 odsto u odnosu na maj 2014. godine (sa 50.050 dinara u 2014. na 47.268 dinara u maju ove godine). Međutim, taj pad se nije odrazio na ukupnu prosečnu platu koja je ostala na istom nivou kao u maju 2014. godine zahvaljujući rastu primanja u privatnom sektoru. Kako je Istinomer saznao u RZSO, prosečna primanja u privatnom sektoru su u maju veća za 7,7 odsto u odnosu na maj prethodne godine. Tako je prosečna plata kod privatnika u maju prošle godine bila 34.059 dinara, dok je u maju ove godine bila 36.698 dinara.

Da se radi o trendu porasta plata u privatnom sektoru pokazuje i podatak da je prosečna plata u privatnom sektoru u periodu januar – maj 2015. godine porasla za sedam odsto, dok je u javnom sektoru opala za 6,5 odsto u poređenju sa istim periodom 2014. godine.

Na osnovu podataka koje smo dobili od Republičkog zavoda za statistiku vidi se da je prosečna plata u Srbiji u maju na istom nivou kao i u maju 2014. godine.

Ipak, koliko ovi statistički podaci odgovaraju realnom stanju teško je reći. Naime, ekonomisti napominju da statistika ne može precizno da zabeleži primanja u privatnom sektoru zbog toga što neretko vlasnici radnicima preko računa isplaćuju samo deo zarade, dok im ostatak daju “na ruke”. Statistika može da izmeri samo onaj deo novca koji se uplaćuje preko računa. Sa druge strane, u javnom sektoru sve isplate idu preko računa, pa statističari imaju potpuni uvidu u promene koje se dešavaju kod tih primanja.

Ekonomista Vladimir Vučković kaže da je, i pored statistike koja tako pokazuje, pitanje da li privatni sektor u poslednjih godinu dana stvarno više zapošljava i plaća svoje radnike ili, zbog većeg angažovanja Poreske uprave, prijavljuju tačnije rezultate svog rada.

„Moguće je da su poslodavci ranije prijavljivali minimalnu zaradu svojih zaposlenih, a da su sada primorani da prijavljuju realno“, rekao je Vučković za Istinomer.

Budući da je prosečna plata u maju ove godine gotovo ista kao u istom periodu prošle godine, što je tvrdio premijer Vučić, njegovu izjavu ocenjujemo kao istinitu.