Proganjanje će biti krivično gonjeno

Državni sekretar ministarstva pravde o uvođenju krivičnog dela „proganjanje“. (Blic, 28. 11. 2011. godine)
„Radna grupa koja radi na izmenama Krivičnog zakonika Srbije podržava inicijativu ombdusmana da se uvede novo krivično delo ‘proganjanje’. To delo će sigurno biti uvedeno i biće oštro sankcionisano.“

Zbog čestih pojava slučajeva nasilnika koji maltretiraju žene i decu, u javnosti se u više navrata pokretalo pitanje njihovog oštrijeg kažnjavanja, pa i podvrgavanju posebnim merama nakon odsluženja kazne, kao što su elektronski nadzor i zabrana prilaska. Da bi se još efikasnije sprečilo potencijalno nasilje zaštitnik građana je pokrenuo inicijativu da se uvede potpuno novo krivično delo – proganjanje, što je, navodno, resorno ministarsvo prihvatilo.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika dospeo je u Skupštinu Srbije poslednjeg dana januara 2012. U njemu, međutim, nema ni slova o proganjanju, a kamoli o njegovom „oštrom sankcionisanju“.

Pošto nije održao svoju reč, državni sekretar zaslužuje ocenu „neispunjeno“.