Produžena ljubav stranaka i tajkuna

Državni sekretar Ministarstva pravde o novom predlogu zakona o finansiranju stranaka. (Dnevnik, 12. 08. 2009. godine)
„Ministarstvo pravde formiraće u septembru radnu grupu koja do kraja godine treba da izradi novi predlog zakona o finansiranju političkih stranaka.“

Državni sekretar u Ministarstvu pravde najavio je polovinom prošle godine brz pristup izradi novog zakona o finansiranju stranaka.

„Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo pravde formiraće u septembru radnu grupu koja do kraja godine treba da izradi novi predlog zakona o finansiranju političkih stranaka. Predlog novog zakona bi se mogao do kraja godine naći na dnevnom redu Skupštine Srbije. Za izradu predloga zakona biće potrebno najmanje dva do tri meseca. Glavna greška sadašnjeg zakona jeste to što nije postojala nezavisna institucija koja bi kontrolisala finansiranje političkih stranaka. Institucija koja će od 1. januara biti zadužena za to je Agencija za borbu protiv korupcije.“

Dnevnik, 12. 8. 2009. godine

Iako je Agencija za borbu protiv korupcije krenula sa radom 1. januara, izrada novog zakona nije ni započeta u 2009. godini, a radna grupa je formirana tek u februaru 2010.

„Radna grupa za izradu novog zakona o finansiranju političkih stranaka počinje s radom u ponedeljak, 22. februara. Njen zadatak je da do juna načini radnu verziju zakona, usklađenog sa evropskim standardima i domaćim propisima, i uputi je na širu javnu raspravu. Ideja je da zakon donesemo pre novih izbora, a očekujemo da će se na dnevnom redu parlamenta naći u oktobru, na početku redovnog jesenjeg zasedanja.“

Danas, 20. 2. 2010. godine

U avgustu se državni sekretar ponovo oglasio i istakao novi datum za donošenje ovog akta. Kazao je da bi Zakon o finansiranju političkih stranaka trebalo da bude usvojen „do sredine novembra“.

„U septembru će biti još jedan okrugli sto sa političkim strankama i biće saslušani njihovi komentari. Potom će tekst predloga biti upućen Savetu Evrope na ekspertsko mišljenje, a ta faza traje oko tridesetak dana. Konačan tekst zakona mogao bi biti gotov sredinom oktobra, a nakon toga uputićemo ga u Skupštinu. Očekujem da bude usvojen do sredine novembra. Izuzetno je važno da ovaj zakon bude što pre usvojen jer tretira ne samo republičke već i lokalne izbore.“

Blic, 18. 8. 2010. godine

Ni do kraja 2010. godine, međutim, Zakon nije usvojen.

„Ukoliko se ispuni ova dinamika, zakon bi već sledeće nedelje bio na sednici Vlade.“

državni sekretar Slobodan Homen, Večernje novosti 7. 4. 2011. godine 

Izjavu Slobodana Homena ocenjujemo kao neispunjeno obećenje.

Konačno usvojen

Posle višegodišnjeg odlaganja, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti usvojen je 14. juna 2011. godine. U njemu stoji da se političke stranke finansiraju iz javnih izvora, odnosno budžeta i privatnih izvora koje čine članarina, prilog, nasledstvo i prihod od imovine, a novi privatni izvori jesu legat i zaduživanje kod komercijalnih banaka. Novina je i da se politička stranka može finansirati putem priloga međunarodnih političkih udruženja, ali da takvi prilozi ne smeju biti u novcu.

Novo je i ukidanje ograničenja iznosa privatnih sredstava za finansiranju političkih stranaka s tim da ostaje ostaje ograničenje davanja novca na najviše 20 prosečnih mesečnih zarada za fizičko lice, odnosno 200 prosečnih mesečnih zarada za pravno lice na godišnjem nivou.

Zakon propisuje i da se iz budžeta izdvoja 0,15 odsto za redovni rad političkih stranaka, a da se za finansiranje troškova izborne kampanje iz javnih izvora u godini u kojoj se održavaju izbori, određuje 0,1 odsto rashoda budžeta.

15. 6. 2011. godine