Prioritetnog puta – ni od korova

Bivša ministarka za NIP o izgradnji puta Bački Monoštor-Kupusina. (sajt grada Sombora, 31. 1. 2011. godine)
„Ovaj projekat je prioritetan jer predstavlja preduslov za razvoj grada Sombora, a značajan je i za opštinu Apatin.“

Početkom 2011. Verica Kalanović je rekonstrukciju dela saobraćajnice između Bezdana i Bačkog Monoštora, puta do Kupusine i novog mosta preko kanala OKM „Vrbas-Bezdan“ označila kao projekat koji nije samo od regionalnog nego i od nacionalnog značaja i takvi projekti biće prioriteti koje će finansirani NIP. Ona je napomenula da će izgradnja ove putne trase doprineti boljem povezivanju dve lokalne samuprave, somborske i apatinske i da se skraćuje put prema granici za 30 kilometara. Takođe, nova saobraćajnica će doprineti razvoju turizma i obezbediće nova radna mesta i konačno, poboljšaće se kvalitet života građana dve opštine.

Investicija je označena kao vredna 170 miliona dinara, a za njegovu realizaciju po 85 miliona dinara obezbeđeno je iz NIP-a i kreditnog aranžmana Sombora.

Lokalna samouprava Sombora obezbedila je kreditnu liniju i rekonstuisali su 2012. godine 6.025 metara saobraćajnice Bezdan-Bački Monoštor dok iz NIP-a nisu dobili nikakve informacije da li im je odobren novac za ostale radove.

„Konkurisali smo 2011. godine za pare u NIP-u. Predali smo kompletnu projketnu dokumentaciju za celu trasu i izgradnju mosta, ali do pre 15 dana još uvek nismo dobili povratnu informaciju. Nadamo se da će NIP naredne godine odobriti taj projekat i da će nam dati novac za realizaciju.“

direktor Direkcije za izgradnju grada Sombora Saša Krstić, Istinomer, 29. 11. 2012. godine

Kalanovićkin prioritet ostao je neispunjen.