Prepolovili smo trgovinski deficit sa EU

Premijer o trgovinskoj razmeni sa EU. (Otvoreni parlament 9. 8. 2016. godine)
“Od 2012. godine do danas, uspeli smo da prepolovimo trgovinski deficit koji imamo sa EU.“
Srbija je puno dobila od evropskih integracija, jedna je od poenti premijerovog izlaganja ekspozea u Skupštini Srbije. Novi-stari predsednik Vlade Aleksandar Vučić istakao je da u trgovinskoj razmeni sa EU Srbija postaje sve ravnopravniji partner i da je trgovinski deficit u poslednje četiri godine, nakon što je počela puna primena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – prepolovljen. Podaci Evropske komisije pokazuju da se trend zaista menja, ali ne samo od 2012. kako to premijer govori, već i ranije u mandatima prethodnih vlada Srbije.
*

(Zeleni stubići predstavljaju uvoz iz EU, a crveni srpski izvoz na evropsko tržište)

U 2012. godini Srbija je u EU izvezla robu vrednosti preko pet milijardi evra, a uvezla za 9,6 milijardi evra što znači da je ostvaren deficit od 4,6 milijardi evra. Naredne 2013. godine Srbija takođe uvozi robu vrednosti oko devet milijardi, da bi u 2014. i 2015. uvoz evropske robe na srpsko tržište prešao 10 milijardi evra.
U isto vreme, rastao je mnogo brže plasman srpskih proizvoda na evropsko tržište što je omogućilo da Srbija ostvari niži trgovinski deficit sa 28 evropskih članica. Godine 2013. izvoz u EU iznosio je oko 6,5 milijardi evra (deficit sada pada na 3,3 milijarde). Naredne 2014. izvoz je prešao sedam milijardi (deficit 3,24 milijarde). Prošle godine izvoz u EU dostigao je skoro osam milijardi evra, uz trgovinski deficit od 3,27 milijardi evra.
Ako uporedimo deficite u 2012. i 2015. godini, jasno je da je minus manji, ali nije baš prepolovljen kako je to premijer rekao, već je smanjen za 31 odsto zbog čega premijer dobija ocenu „skoro istina“. 
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i Srbije stupio je na snagu 1. septembra 2013. godine. Pregovori o SSP između Srbije i EU zvanično su počeli 7. novembra 2005. godine. Međutim, pregovori su se odvijali u senci nedovoljne saradnje srpskih vlasti s Haškim tribunalom, zbog čega su u maju 2006. suspendovani. Pregovori su ponovo nastavljeni u junu 2007. da bi 2008. sporazum bio potpisan zajedno sa Prelaznim trgovinskim sporazumom.