Prekinućemo agoniju Radio Obrenovca

Predsednik opštine Obrenovac o Radio Obrenovcu. (Beograd.rs, 9. 10. 2010. godine)
“Nekoliko dana posle desetogodišnjice 5. oktobra nedopustivo je ovakvo ponašanje vlasnika Radio Obrenovca prema novinarima, pogotovo zato što su i opština i privredna društva redovno uplaćivali ugovorene obaveze prema ovoj radio stanici. Za grad je od velikog značaja da se kompletno informisanje zapadnog dela Beograda, koji pokriva Radio Obrenovac, obavlja na nepristrasan način, u korist svih Beograđana. Vlada Republike Srbije će imenovati privremenog zastupnika kapitala u Radio Obrenovcu i tako rešiti ovu agoniju zaposlenih.”

Dok je bio član gradskog veća Beograda (2008-2012), Miroslav Čučković je govorio o potrebi da se sačuva Radio Obrenovac. Nakon što je Agencija za privatizaciju poništila ugovor iz decembra 2009. godine o prodaji Radio Obrenovca , jer zaposleni devet meseci nisu primili plate i nemaju zdravstveno osiguranje, on je u izjavi za RTV Studio B, istakao značaj ovog lokalnog medija, ne samo za Obrenovac, već i za “kompletno informisanje zapadnog Beograda”.

„Grad je inicirao razgovore zaposlenih sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Agencijom za privatizaciju, koja je sprovela neophodne kontrole ove privatizacije i donela odluku da se ona poništi.“
Beograd.rs, 9. 10. 2010. godine

Skoro četiri godine kasnije, zaposleni u Radio Obrenovcu i dalje ne mogu da dobiju svoje neisplaćene zarade, neredovno i sa velikim zakašnjenjem primaju plate i nemaju zdravstveno osiguranje, jer su računi Radio Obrenovca u blokadi od 27. marta 2013. Radio Obrenovac ne može da naplati svoja potraživanja od opštine Obrenovac, koja u ovom trenutku iznose  blizu dva miliona dinara, na osnovu Ugovora sa RDP Radio Obrenovac d.o.o. potpisanog 12. februara 2013, za period od 1. januara 2013. do 31.12.2013. godine (do koga je Istinomer došao na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). U ugovoru se navodi da “gradska opština Obrenovac plaća iznos od 275.000,00 dinara sa PDV-om mesečno, na osnovu ispostavljene fakture od strane “Radio Obrenovca”, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.” Ostaje nejasno kako je i pored Zakona o rokovima izvršenja novčanih obaveza, opština Obrenovac mogla da nagomila toliki dug, iako su brojne lokalne samouprave, ali i Grad Beograd, bili u blokadi upravo zbog kršenja ovog zakona.

Umesto isplate duga, na predlog opštinskog veća Obrenovca (kojim predsedava Miroslav Čučković, kao predsednik opštine), Skupština Obrenovca usvojila je odluku kojom se Radio Obrenovac iseljava iz kancelarija u kojima je od osnivanja, a novinari su, nakon toga, prisiljeni da rade u hodniku.


 
Opština Obrenovac je 18. marta ove godine uplatila deo duga Radio Obrenovcu, u iznosu od oko 700.000 dinara, ali i dalje duguje oko 1, 2 miliona dinara samo za 2013. godinu. Radio Obrenovac i dalje je u blokadi (već 387 dana), a iznos blokade trenutno  iznosi 329,271.41 dinar .

Nedoslednost predsednika opštine Obrenovac.