Preduzeće za železničku infrastrukturu do kraja 2013.

Tadašnji ministar saobraćaja o početku korporativizacije Železnica Srbije. (Otvoreni parlament, 13. 11. 2013. godine)
"Mi ćemo već do kraja ove (2013) godine da u okviru Železnica napravimo jednu korporizaciju, da napravimo novo preduzeće za infrastrukturu, da odvojimo drugo preduzeće za putnički i teretni saobraćaj i to je samo prvi korak."

Tadašnji ministar saobraćaja je u novembru 2013, predstavljajući set saobraćajnih zakona u Skupštini Srbije, kazao da će do kraja godine biti formirano novo preduzeće za železničku infrastrukturu i preduzeće za putnički i teretni železnički saobraćaj.

„To preduzeće za infrastrukturu u nekom budućem vremenu treba da preraste u jedno zasebno javno preduzeće koje bi se možda moglo zvati – pruge Srbije i te pruge Srbije će u skoroj budućnosti pružati, ponavljam, usluge i drugim operaterima, naplaćivati tu uslugu prevoza preko naših pruga i iz tih sredstava dodatno finansirati projekte iz oblasti održavanja infrastrukture. Sa druge strane, naše državne Železnice, odnosno Preduzeće za železnički transport će biti samo jedan od operatera koji će morati da uđe u tu tržišnu utakmicu i sa domaćom konkurencijom i sa stranom konkurencijom.“
Otvoreni parlament, 13. 11. 2013. godine

Međutim, to se nije desilo ni nakon skoro godinu dana. Od aprila ove godine Aleksandar Antić nije ministar saobraćaja, već je na funkciji ministra energetike, a u Ministarstvu saobraćaja za Istinomer kažu da je novi rok za razdvajanje preduzeća – kraj 2014.

„Proces razdvajanja preduzeća je u toku. Uporedo sa realizacijom investicionih projekata, sprovodi se i proces restrukturiranja „Železnice Srbije” a.d, upravljača javnom železničkom infrastrukturom i trenutno jedinog železničkog operatera u Republici Srbiji. Nakon okončanja tog procesa, biće omogućena komercijalizacija železničkog tržišta i pristup drugim prevoznicima železničkoj infrastrukturi. Planirano je da ovaj proces bude okončan do kraja 2014. godine.“

Neispunjeno obećanje bivšeg ministra saobraćaja.