Preduzeća će PDV plaćati kada realizuju fakturu

Funkcioner URS-a o obećanjima, Velika debata Istinomera, 7. 4. 2012. godine
27. 4. 2012.
Teme / Ocene: Beležnica
Moramo da udvostručimo poljoprivredni budžet, da nastavimo tamo gde smo stali i da što se ekonomije tiče pojednostavimo te procedure i nastavimo sa svojim programom podrške za strane i domaće investitore. Da se PDV za mala i srednja preduzeća plaća nakon realizovane fakture. Da učinimo da sistem javnih nabavki bude bolji i time smanjimo mogućnosti korupcije i da se na taj način dobro troši novac poreskih obveznika.