Potpisan ugovor o dokapitalizaciji Komercijalne banke

Ministar ekonomije o dokapitalizaciji Komercijalne banke. (RTS, 14. 10. 2009. godine)
„Vlada Srbije će do kraja godine sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Međunarodnom finansijskom korporacijom potpisati ugovor o dokapitalizaciji Komercijalne banke vredan 120 miliona evra. Vlada će imati rok od tri godine da uplati odgovarajući kapital i na taj način zadrži isti iznos akcija, odnosno učešća koje ima u Komercijalnoj banci.“

Ugovor o dokapitalizaciji Komercijalne banke potpisali su u Beogradu, 17. decembra 2009. godine, predstavnici Ministarstva finansija Srbije, Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodne finansijske korporacije (IFC), nemačkog investicionog fonda DEG i Švedskog fonda za investicije u zemlje u razvoju.

Ugovor o dokapitalizaciji Komercijalne banke iz Beograda od 120 miliona evra potpisan je u Vladi Srbije, koja je najveći akcionar te banke

Ovo predstavlja direktnu stranu investiciju, ne samo Komercijalnoj banci, već čitavom finansijskom sektoru Srbije. Srbija ima mogućnost da u naredne tri godine izvrši dokapitalizaciju banke i zadrži postojeće učešće u kapitalu koje iznosi 42,6 odsto. Komercijalnoj banci je potreban veći kapital za stabilno poslovanje, dinamičan rast i jačanje pozicije na domaćem i regionalnom tržištu„, rekla je ministar finansija Srbije Diana Dragutinović posle potpisivanja ugovora.

Izvor: RTS

Istinomer obećanje ministra Dinkića da će Vlada Srbije do kraja 2009. godine sa EBRD i IFC potpisati ugovor o dokapitalizaciji Komercijalne banke ocenjuje kao ispunjeno.