Poslanici (ne) mogu da menjaju klub

Šefica poslaničke grupe ZES o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika. (Tanjug, 20. 1. 2011. godine)
„Mora se urediti i pitanje takozvanih transfera i onemogućiti prelazak poslanika iz jednog poslaničkog kluba u drugi.“

Kad je najavila skoro usvajanje izmena i dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika, Kolundžija je rekla da treba onemogućiti poslanicima promenu poslaničkih klubova.

„U mnogim zemljama razvijenih demokratija postoje instrumenti da se spreči da poslanik, koji je vlasnik svog mandata, prelazi iz jednog u drugi poslanički klub. Može da bude samostalni poslanik, ali ne i da menja poslaničke klubove, ukazala je Kolundžija.“

Tanjug, 20. 1. 2011. godine

Među primedbama Venecijanske komisije na tekst nacrta izmena Zakona o izboru poslanika našla se i upravo ta o zabrani prelaska poslanika iz jednog poslaničkog kluba u drugi.

„Jedna od zamerki je i što se ukidaju blanko ostavke, a u isto vreme se zabranjuje poslanicima da prelaze iz jednog u drugi poslanički klub?

– To je bila ideja nekih poslaničkih grupa, na kojoj sigurno nećemo insistirati. Naravno, ako je mandat potpuno slobodan, onda poslanik ima punu slobodu da s njim radi šta hoće. Što se nas tiče, to nije nikakav problem.“

šefica poslaničke grupe ZES Nada Kolundžija, Danas, 5. 4. 2011. godine

Iako je rekla da bi poslanicima trebalo onemogućiti prelazak iz jednog kluba u drugi, Kolundžija je nedavno iznela potpuno drugačiji stav.

„Što se tiče prelaska poslanika u drugi poslanički klub, za DS je potpuno svejedno ako neko napusti većinu ili manjinu na čijoj strani je bio i gde će otići, kazala je Kolundžija koja je i šefica poslaničke grupe Za Evropsku Srbiju. Ona je precizrala da će DS predložiti da ne bude nikakvih ograničenja kada je reč o prelasku iz poslaničkih klubova ili formiranju novih poslaničkih klubova.“

B92, 6. 4. 2011. godine

Istinomer zbog toga šefici poslaničke grupe ZES daje ocenu „nedosledno.“