Pomoći ćemo porodicama sa decom obolelom od raka

Premijer Vučić o pomoći porodicama dece obolele od raka. (Tanjug, 16. 2. 2016. godine)
„Brinemo o našoj deci i donećemo odluku da im pomognemo na sve moguće načine. Obezbedićemo da roditelji koji imaju decu obolelu od raka da mogu da primaju punu platu i da mogu da leče svoju decu. Sve što im prethodne vlade nisu obezbedlie, a obećavale su deset godina.“