Pomoć privatnicima

Ministar ekonomije o podsticajima za zapošljavanje. (Beta, 29. 4. 2011. godine)
„Za dve nedelje će biti osmišljen stimulativni program za zapošljavanje u privatnom sektoru, kroz umanjivanje obaveza poreza i doprinosa za 50 i više odsto.“

Vlada Srbije je polovinom maja usvojila Uredbu o podsticanju zapošljavanja kojom se privatni poslodavci oslobađaju 30-100 odsto poreza i doprinosa.

„Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava poslodavaca iz privatnog sektora na subvencionisanje određenog dela obračunatog poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, radi podsticanja zapošljavanja.“

sajt Vlade, 12. 5. 2011. godine

Istinomer obećanje ministra ekonomije ocenjuje kao ispunjeno.