Podsticaćemo štednju u dinarima

Da bismo obezbedili dugoročno finansiranje pod prihvatljivim uslovima bez valutnog rizika, uz formiranje srpske razvojne banke, daćemo poreske podsticaje za dinarsku štednju.

Fukcioner DS o dinarskoj štednji, NIN, 26. 4. 2012. godine