Podignute plate u javnom sektoru u 2015. godini

SNS o reformama u 2015. (Informator SNS, br 34. decembar 2015. godine)
„Podignute su penzije i plate u javnom sektoru“.
Srbija će 2015. pamtiti kao godinu u kojoj su, zahvaljujući reformama, posvećenosti i ozbiljnom radu, ostvarene velike pobede na različitim poljima.To je, kako se ocenjuje u glasilu Srpske napredne stranke, bila godina uspeha kada su između ostalog, podignute i plate u javnom sektoru. Istina, za oko 360.000 zaposlenih u javnom sektoru premijer je u novembru najavio da će  biti malog povećanja, i to zdravstvu  tri odsto, za policiju i vojsku dva procenta, a za 110.000 zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju najviše ili četiri odsto. Autori glasila vladajuće SNS propuštaju da podsete da su prethodno, krajem 2014. godine, smanjene plate u javnom sektoru  veće od 25.000 dinara i to 10 odsto linearno. 

*
Informator SNS, br. 34 / Print Screen

Istinomer smatra da se Vlada, premijer kao i informator  vladajuće stranke ne mogu hvaliti podizanjem plata zaposlenima u javnom sektoru, a da pritom prećutkuju da su nekoliko meseci ranije tim istim ljudima iz džepa uzeli pozamašnu sumu. Isti stav Istinomer je imao i povodom pohvala da su povećane penzije ili davanja nezaposlenim porodiljama, a prethodno je ta ista vlast skresala davanja za te dve kategorije stanovništva pravdajući to štednjom. I ne bi to bilo najgore, da nisu izostale sve druge reforme koje se uglavnom odnose na velika javna preduzeća, čime je teret štednje pao na penzionere, zaposlene u školstvu, prosveti i ostalim javnim delatnostima. Podsećamo da su ulaganja u prosvetu jedan od ključeva za izlazak iz krize, kao i da Srbija ima ozbiljan problem sa odlaskom medicinskog kadra van zemlje. Zato SNS informatoru ocena poluistina.

Takođe, gledano u poređenju sa prethodnom 2014. godinom, zarade su realno manje. Više relevantnih analiza pokazuje da su realne zarade u sektorima u kojima država dominira pale, dok su u privatnom sektoru uglavnom rasle. Prema podacima iz nedavno objavljenog Kvartalnog monitora br. 43 koji izdaje Fondacija za razvoj ekonomske nauke, realne neto zarade u zdravstvu i obrazovanju su smanjene za 8 odsto u 2015. u odnosu na 2014, dok je u sektoru državna uprave i odbrane, kao i obaveznog socijalnog osiguranja i umetnosti, zabave i rekreacije pad veći i iznosi 11 odsto. 
Analitičari Kvartalnog monitora primećuju i neke dobre tendencije: trend pada zarada u ovim sektorima se usporava. Takođe, realnim padom plata u javnom sektoru, uz rast plata u privatnom tokom prethodne godine, otklonjene su razlike u platama između ova dva sektora, koje se ne mogu objasniti razlikama u obrazovnoj strukturi, radnom iskustvu i dr. 

“Očekujemo da će tokom 2016. realne plate u javnom sektoru stagnirati, jer je povećanje plata krajem 2015. godine bilo približno jednako očekivanoj inflaciji u 2016. godini, navodi se u publikaciji Kvartalni monitor.

Autori takođe kredibilne ekonomske analize “Makroekonomske analize i trendovi” koju izdaje Ekonomski institut, navode da su u okviru javnog sektora, najviše smanjene zarade u administraciji, a najmanje u lokalnim preduzećima. U periodu januar – novembar 2015, prosečne neto zarade smanjene su 6,2 odsto.  Sa druge strane, u privatnom sektoru je rastao i broj zaposlenih i zarade.