Plaćanje komunalija na kućnom pragu

Generalni direktor JP PTT saobraćaja „Srbija“ o uvođenju mobilnih terminala. (Večernje novosti, 7. 2. 2008. godine)
„Građani Srbije uskoro neće morati da idu na šaltere da bi platili račune za komunalije, već će sve moći da obave na kućnom pragu. To će omogućiti mobilni terminali, kojima će biti opremljen svaki poštar.“

Najavu da će građani uskoro čekanje u poštama zameniti jednostavnim provlačenjem platne kartice kroz aparat, koji će na njihova vrata doneti poštari, generalni direktor JP PTT saobraćaja „Srbija“ dao je još pre više od dve godine. Iako predstavlja ozbiljnu reformu u sistemu naplate, Ćirić je obećao da će se to dogoditi vrlo brzo.

„Imamo velike projekte u bliskoj perspektivi. Želimo da tih 5.000 ljudi bude naših 5.000 mobilnih šaltera. Uskoro ćemo poštaru na vratima našeg doma moći da platimo račune karticom, da dopunimo kartice mobilnih telefona i mnoge druge stvari.“

Vreme, 7. 2. 2008. godine

Međutim, ni posle godinu dana, ništa se nije desilo. Na pitanje kada će građani konačno moći da karticom poštarima plaćaju račune Ćirić je odgovorio:

„Preduslov za to je multibenking sistem koji će se koristiti na našim šalterima. Već smo instalirali 50 platnih bankomata na kojima sa ‘dina’ i ‘viza’ karticama može da se plati infostan, telefon ili dopuni mobilni. Sledeći korak je postekspres uvođenjem 300 novih mobilnih terminala, a zatim izlazak poštara na teren do svakog domaćinstva.“

Večernje novosti, 22. 4. 2009. godine

Kako ih je najavio, pomislio bi neko „samo što poštari-terminali nisu zakucali na vrata“. Ali nisu. Ni tada, ni kasnije.

Krajem prošle godine direktor Pošte više nije bio spreman da prognozira kada će obećana usluga biti uvedena.

„Idemo ka tome…Naša ideja je da uspostavimo i finansijski model: da se ne dešava da, kad vam naš službenik sa mobilnim terminalom dođe na vrata, možete platiti samo dina ili viza karticom, već svim karticama bilo koje poslovne banke. Tehnološki smo dobar deo stvari zaokružili.“

Balkanmagazin, 18. 9. 2009. godine

Sredinom 2010. građani i dalje stoje u redovima da bi platili račune. Od najavljenog „uskoro“ generalnog direktora Pošta Srbije ostalo  je samo neispunjeno obećanje.