Personalni asistenti u Beogradu početkom avgusta

Gradonačelnik Beograda o personalnim asistentima za osobe sa invaliditetom. (Tanjug, 5.7.2016. godine)
“Nakon jednomesečnog pripremnog perioda, osobe sa invaliditetom će dobiti svoje personalne asistente početkom avgusta. Ovo je veoma važno jer na taj način oni mogu da žive ravnopravno kao i svi ostali članovi društva.”
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali obećao je da će početkom avgusta osobe sa invaliditetom u glavnom gradu dobiti personalnog asistenta, odnosno osobu koja treba da bude podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Prema rečima Malog, grad time želi da poboljša položaj osoba sa invaliditetom, ali i kvalitet njihovog života.
U budžetu Grada Beograda sredstva su obezbeđena za 50 personalnih asistenata, a honorari variraju između 23.000 i 27.000, zavisno od broja radnih sati. Novac za ovu uslugu predviđen je i za naredne dve godine, što se jasno vidi u finansijskom planu Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda za period 2016-2018.
Nakon sprovedene javne nabavke, pružanje ove usluge povereno je Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, organizaciji koja za to poseduje licencu.
Kako za Istinomer ocenjuje predsednica tog udruženja Gordana Rajkov, ovakav potez Grada svakako predstvalja pozitivan korak.

„Usluga je počela da se koristi od prvog avgusta ove godine, a trenutno je koristi oko 40 osoba sa invaliditetom. Uslugu mora da odobri Centar za socijalni rad, tj. potrebno je da izda rešenje o tome da osoba ima pravo da koristi navedenu uslugu.“

Usluga personalne asistencije određena je članom 40 Zakona o socijalnoj zaštiti, a ko sve ima pravo da bude korisnik te usluge propisano je Pravilnikom o standardu za pružanje socijalne zaštite u članu 99.

„Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.“

Gordana Rajkov objašnjava i da je predviđeno da asistent sa korisnikom usluge provede osam sati dnevno i da pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, poput održavanja lične higijene, ustajanja, pomoći na poslu, odlasku u školu i svega što je neophodno za život. Jedan personalni asistent zadužen je za samo jednog korisnika.

S obzirom na to da je gradonačlenik Beograda obećao da će personalni asistenti biti na raspolaganju osobama sa invaliditetom početkom avgusta, a da je predsednica Centra za samostalni život OSI Srbije potvrdila da je to i ispoštovano, Istinomer obećanje Siniše Malog ocenjuje kao „ispunjeno„.